5 produkter som blir svåra att få tag på 2022

Nyhetsbrevet Supply Chain Dive summerar pandemikonsekvenser och siar om 2022 och vad som fortsatt kommer bli bristvaror svåra att få att räcka till under året.
Halvledarmaterial, typ datachips, är en bristvara och kommer fortsätta vara det. Något som försvårar produktionen av allt från telefoner och datorer till kylar, frysar och diskmaskiner. Aluminium är svårt att få tag på i tillräckliga mängder. Drabbar inte bara dryckesbranschen som får svårt att tillverka burkar, utan även byggbranschen. Kanske kommer hyllorna i matvarubutikerna inte gapa tomma som de gjorde i början av pandemien, men priserna på
livsmedel blir högre och tillgången trots allt begränsad. Torka, förstörda skördar och sjukdom som har lett till bristande arbetskraft skapar högre efterfrågan än det finns tillgång. Plast till både förpackningsindustrin och andra branscher fortsätter att rusa i kostnad, och sjunka i tillgång. Byggmaterial av alla slag är det också brist på och även här leder det till långa väntetider och höga kostnader.

Dela

Fler nyheter i Trend och Utblick

Spannmålsskiftet: ”Det behövs fler ansikten i hyllan”

Svenska spannmål är heta men fram tills nu har det framför allt varit havre som varit i fokus för livsmedelsföretagens produktutveckling. Nya innovationer som rågdryck och kornris ändrar dock på detta.
– Det är nu vi kan få till ett skifte, säger Martin Pardell, chef för Fazer kvarn Sverige.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem