Huvudsponsorer Livsmedelsdagarna 2021

Huvudsponsorer till Livsmedelsdagarna 2021 är Eurofins, Svenskmärkning. Vi riktar ett stort tack till dem för att de gör det möjligt för oss att arrangera programmet den 20-22 oktober.

Om ditt företag också vill bli sponsor så är det bara att kontakta Cecilia Öster, tel 070-796 52 17 eller cecilia.oster@livsmedelifokus.se för att få veta mer om vilka fördelar som det innebär för er.

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
är en av landets ledande aktörer inom analytiska laboratorietjänster riktade till alla förädlingsled inom livsmedelsindustrin. Internationellt är Eurofins världsledande, med över 45 000 anställda i mer än 800 laboratorier i 47 länder. Eurofins Food & Feed har två verksamhetsområden: Livsmedel samt Mejeri & Mjölk.
Vårt erbjudande inom Livsmedel innefattar Livsmedelssäkerhet, Livsmedelskvalitet och Redlighet. Eurofins utvecklar aktivt nya metoder, analyser och tjänster så att primärproducenter, livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel kan leva upp till kunders, konsumenters och myndigheters krav på säkerhet, kvalitet, spårbarhet och trovärdighet. Vårt arbete bidrar till att upprätthålla och stärka förtroendet för både livsmedelsföretagen och deras varumärken.
Inom Mejeri & Mjölk har Eurofins byggt upp en unik kompetens genom nära samarbete med flera av Europas ledande mejerier. Med kunskap och erfarenhet inom såväl det mikrobiologiska som det kemiska området, utför vi ackrediterade analyser för leverantörsmjölk, kokontroll och mejeriföretagens förenklade vattenanalyser.
Våra laboratorier och de allra flesta av våra analyser är ackrediterade av Swedac.

Svenskmärkning står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som används på råvaror, livsmedel och växter. Märkningen betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.
Från Sverige-märket gör det enkelt för konsumenten att hitta och göra medvetna val av de svenskproducerade varor de efterfrågar. På samma sätt underlättar märket för företag som tydligt vill visa att deras produkterna lever upp till märkningens kriterier. Även restauranger använder märkningen.
Förtroendet för och kännedomen om Från Sverige-märkningen är hög — 8 av 10 känner till märkningen och 3 av 4 säger att en tydlig Från Sverige-märkning underlättar när de handlar mat och dryck (Demoskop 2021). Ursprungsmärkningen lanserades i april 2016 av Svenskmärkning AB, som gemensamt ägs av initiativtagarna Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF.
Företag som vill använda Från Sverige-märkningen, som även omfattar Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, ansöker om avtal med Svenskmärkning . Om det kan du läsa mer på frånsverige.se.

Livsmedelsdagarna

Livsmedelsdagarna 2021
20-22 oktober i Tylösand

Info och anmälan
Livsmedelsdagarna tidigare år

Livsmedelsdagarna har anordnats med olika teman sedan 1960

Teman genom tiderna

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem