Vinnare av Livsmedelspriset 2022

Svenskmärkning AB

Genom Från Sverige-märkningen samarbetar hela den svenska livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har på kort tid gjort det enkelt för konsumenten att göra ett medvetet val.
Detta präglar årets vinnare av Livsmedelspriset:

Skicklighet – i utförande och kreativitet, strategiska hjärnor ligger bakom

Envishet – oförtruten kamp, har framtida segrar i sikte

Röja undan hinder – och få genomslag

Generositet – bjuda in till samarbete

Aktuell – i allra högsta grad

Finalisterna 2022, med motivering

Bengt Persson är en visionär och pionjär inom hållbar cirkulär livsmedelsproduktion. Han har skapat den första svenska proteinfabriken, hett efterlängtad av den svenska marknaden. Tidigare har han byggt upp Food Hills i Bjuv och nu proteinfabriken GroPro, där man anrikar protein från svenskodlade baljväxter via en ny teknik och en process helt utan kemikalier. Den förbrukar dessutom endast en femtedel av energin i traditionell proteinanrikning.

Bengt Persson har ett omfattande kontaktnät av forskare och personer inom svensk livsmedelsindustri och en kreativ förmåga att bygga fungerande produktionsanläggningar med innovativ teknik. I GroPro´s anläggning introducerades ny teknik och en process helt utan kemikalier som endast förbrukar en femtedel av energin i traditionell proteinanrikning och dessutom tas hela ärtan tillvara. Alla delar, skal/fibrer, stärkelse och protein kan användas som livsmedelsråvara eller i nya applikationer som prebiotika. GroPro´s proteinfabrik möjliggör en ökad svensk baljväxtodling vilket minskar vår import av proteinkoncentrat, möjliggör en expansion på en växande vegetabilisk marknad och bidrar till en robustare svensk livsmedelsförsörjning. Med god blick för planetens behov och marknadens möjligheter har Bengt Persson lagt grunden för en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Genom Från Sverige-märkningen samarbetar hela den svenska livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen, öka självförsörjningsgraden och säkra produktionen och jobben för framtiden. 
Vikten av Från Sverige-märkningen och samarbeten, har tydligt aktualiserats under pandemiåren och under de oroliga tider som råder i världen. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har på kort tid gjort det enkelt för konsumenten att göra ett medvetet val av svenskproducerade råva