Livsmedelspriset 2021

Vinnare är Gårdsfisk!

Gårdsfisk vinner Livsmedelspriset 2021 för sin innovativa satsning som visar att det går att leverera fisk som är hållbart odlad på land. Genom att förflytta odlandet av fisk från vatten till land undviker de överfiske och övergödning, samtidigt som de tar vara på fiskgödseln och återanvänder den på jordbruksmarker. Gårdsfisk har skapat ett helt system och en modell för hur storskalig fiskodling kan fungera tillsammans med de förutsättningar som finns i lantbruket. Med ett stort kunnande och engagemang har de skapat en helt ny bransch. Företaget vill förändra hur vi ser på fiskodling i grunden och deras vision är att producera världens mest hållbara fisk – och de är på god väg att lyckas. 2021 års Livsmedelspris delades ut under banketten den 21 oktober i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand.

För ytterligare information välkommen att kontakta:
Anna-Karin Karlsson, ordförande Livsmedel i fokus, 070-676 53 38
Cecilia Öster verksamhetsledare Livsmedel i fokus, 070-606 70 45
Johan Ljungquist vd, Gårdsfisk, 0723-07 69 59

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.

Bland de nomineringar som kommit in har en jury som består av nätverkets styrelse valt ut åtta finalister. Prisutdelning och offentliggörande av vinnaren sker den 21 oktober under banketten på Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Finalisterna 2021, med motivering

För sitt informativa sätt att möta matmyter med fakta. Brödinstitutet lyfter fram brödets förträfflighet från många olika synvinklar, som nyttigt, klimatsmart och en viktig källa till proteiner och fullkorn. https://www.brodinstitutet.se/

För sin utveckling och produktion av moderna och välsmakande, veganska produkter. Bärta använder svenska, ekologiska, gula ärter som huvudråvara i sina produkter. Ärtorna groddas och fermenteras för bästa smak och näringstillgänglighet. https://swedishtemptations.com/

Gårdsfisk visar att det går att leverera fisk som är hållbart odlad på land. Med ett stort kunnande och engagemang har de skapat en helt ny bransch. Företagets vision är att producera världens mest hållbara fisk – och de är på god väg att lyckas. https://www.gardsfisk.se/

För sitt arbete med att utveckla alkoholfria viner av hög kvalitet. Moa Gürbüzer, grundare och vd, är socionom och såg på nära håll hur alkohol förstör relationer och hur det samtidigt betraktas som avvikande att avstå från vin. Oddbird har skapat nya sätt att se på alkoholfria alternativ genom kampanjen ”Nowhere” som uppmärksammades över hela världen. https://oddbird.com/

För initiativet ”Next is Now” som är en plattform för hållbar och hälsosam mat. Här skapar företaget debatt, initiativ och koncept för att ökatakten på hållbar omställning och underlät