Vinnare av Livsmedelspriset 2022

Svenskmärkning AB

Genom Från Sverige-märkningen samarbetar hela den svenska livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har på kort tid gjort det enkelt för konsumenten att göra ett medvetet val.
Detta präglar årets vinnare av Livsmedelspriset:

Skicklighet – i utförande och kreativitet, strategiska hjärnor ligger bakom

Envishet – oförtruten kamp, har framtida segrar i sikte

Röja undan hinder – och få genomslag

Generositet – bjuda in till samarbete

Aktuell – i allra högsta grad

Finalisterna 2022, med motivering

Bengt Persson är en visionär och pionjär inom hållbar cirkulär livsmedelsproduktion. Han har skapat den första svenska proteinfabriken, hett efterlängtad av den svenska marknaden. Tidigare har han byggt upp Food Hills i Bjuv och nu proteinfabriken GroPro, där man anrikar protein från svenskodlade baljväxter via en ny teknik och en process helt utan kemikalier. Den förbrukar dessutom endast en femtedel av energin i traditionell proteinanrikning.

Bengt Persson har ett omfattande kontaktnät av forskare och personer inom svensk livsmedelsindustri och en kreativ förmåga att bygga fungerande produktionsanläggningar med innovativ teknik. I GroPro´s anläggning introducerades ny teknik och en process helt utan kemikalier som endast förbrukar en femtedel av energin i traditionell proteinanrikning och dessutom tas hela ärtan tillvara. Alla delar, skal/fibrer, stärkelse och protein kan användas som livsmedelsråvara eller i nya applikationer som prebiotika. GroPro´s proteinfabrik möjliggör en ökad svensk baljväxtodling vilket minskar vår import av proteinkoncentrat, möjliggör en expansion på en växande vegetabilisk marknad och bidrar till en robustare svensk livsmedelsförsörjning. Med god blick för planetens behov och marknadens möjligheter har Bengt Persson lagt grunden för en mer hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion.

Genom Från Sverige-märkningen samarbetar hela den svenska livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen, öka självförsörjningsgraden och säkra produktionen och jobben för framtiden. 
Vikten av Från Sverige-märkningen och samarbeten, har tydligt aktualiserats under pandemiåren och under de oroliga tider som råder i världen. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige har på kort tid gjort det enkelt för konsumenten att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Märkningen gör att företagen kan visa att deras produkter är svenskproducerade och uppfyller kriterierna odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige, vilket i sin tur hjälper handeln att tydligt lyfta svenskproducerade varor, laddade med svenska mervärden. Det har visat sig att företag anpassar såväl produktutveckling som ingrediensval för att få möjlighet att använda märket. www.fransverige.se

Coop Sverige nomineras för Coops hållbarhetsdeklaration för livsmedel. Det ska vara enkelt att välja hållbart i matbutiken. Med hjälp av en hållbarhetsdeklaration underlättar Coop för både konsumenter och inköpsavdelning att göra mer hållbara val. Hållbarhetsdeklarationen, som bygger på Hållbar livsmedelskedjas tio utvalda parametrar, hjälper också inköpare på Coop och produktutvecklare på livsmedelsföretag att utveckla mer hållbara sortiment över tid. Hållbarhetsdeklarationen är ett kraftfullt verktyg som banar väg för en systemförändring i större skala och förhoppningen är att göra hållbarhetsdeklarationen till en branschstandard, men Coop var modiga och tog första steget mot en mer hållbar livsmedelskonsumtion och produktion. Coop har släppt regelverket fritt, för alla som vill ta del av och använda, vilket uppskattas av många. www.coop.se

Livsmedelspriset

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.

Nu har juryn, som består av nätverkets styrelse, valt ut tre finalister. Prisutdelning och offentliggörande av vinnaren sker den 8 september under banketten på Livsmedelsdagarna i Tylösand.

Tidigare vinnare:

Gårdsfisk vinner Livsmedelspriset 2021 för sin innovativa satsning som visar att det går att leverera fisk som är hållbart odlad på land. Genom att förflytta odlandet av fisk från vatten till land undviker de överfiske och övergödning, samtidigt som de tar vara på fiskgödseln och återanvänder den på jordbruksmarker. Gårdsfisk har skapat ett helt system och en modell för hur storskalig fiskodling kan fungera tillsammans med de förutsättningar som finns i lantbruket. Med ett stort kunnande och engagemang har de skapat en helt ny bransch. Företaget vill förändra hur vi ser på fiskodling i grunden och deras vision är att producera världens mest hållbara fisk – och de är på god väg att lyckas