Livsmedelspriset 2020

Åtta nominerade till Livsmedelspriset 2020
Nätverket Livsmedel i fokus (LivsmedelsFöreningen) delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.
Prisutdelning och offentliggörande av Årets vinnare av Livsmedelspriset sker i slutet av oktober månad.


Årets nominerade är:
AGFO
Ann-Helen Meyer von Bremen och Gunnar Rundgren
Elin Aronsen Beis
Fazer Kvarn
Jan Klingspor
Maria Forshufvud
Sara Berger
Zogwall

Livsmedelspriset har sedan 1964 tilldelats följande företagsledare, innovatörer, forskare, produktutvecklare, marknadsförare, opinionsbildare och entusiaster:

Lantmännen får Livsmedelspriset för sitt tidiga och framsynta initiativ – Lantmännens Växthus – ett utbildningsprogram och en mötesplats som banar vägen för ökad innovation och samverkan inom hela livsmedelskedjan. Här skapas möjligheter för startups och entreprenörer med färska idéer. Med Växthuset visar Lantmännen att man tar innovationer på allvar och ger dem en näringsrik växtplats – frånmyllan till hyllan.

Hållbar Livsmedelskedja får priset för att man på ett kraftfullt sätt samlar industrin, dagligvaruhandeln och WWF i ett exemplariskt samarbete för att skapa definitioner och målsättningar, utveckla konkreta verktyg och sätta en gemensam färdplan för en mer hållbar livsmedelskedja mot 2030. Det är ett unikt samarbete med den livsviktiga insikten att samverkan i hela värdekedjan är nödvändig för att säkerställa att livsmedelsförsörjningen för en växande befolkning sker inom de planetära gränserna.

Simris Alg får priset för att de lyckats utveckla och marknadsföra en revolutionerande produkt – omega 3 från alger. De har visat att de är uthålliga och har god förståelse för var vi behöver söka våra framtida livsmedel. Genom att ta tillvara värdefulla näringsämnen i alger från egna odlingar har de på ett innovativt sätt öppnat nya möjligheter för framtiden.

Tidigare pristagare

Navigation

Livsmedelsdagarna

Livsmedelsdagarna 2020, 10 september

Info och anmälan
Livsmedelsdagarna tidigare år

Livsmedelsdagarna har anordnats med olika teman sedan 1960

Teman genom tiderna

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem