Årets Impact Maker

Vinnare 2022 – Innoscentia AB

 

Innoscentia AB tilldelas priset för sitt innovativa arbete att utveckla
sensorbaserade etiketter för livsmedel. En högteknologisk innovation där
etiketterna, med hjälp av gasutvecklingen i förpackningen, mäter
livsmedlets faktiska status vilket möjliggör kommunikationen av en
dynamisk hållbarhetstid. Målet är att hjälpa livsmedelsproducenter,
handlare och slutkonsumenter med en betydligt mer exakt indikation än
dagens utgångsdatum och med olika sensorlösningar eventuellt helt
ersätta märkning. Ett viktigt initiativ som adresserar den enorma
svinnutmaningen på ett föredömligt sätt.

Årets Impact Maker – Ett startup-pris inom livsmedel i samarbete mellan Livsmedel i fokus och Vinnova.

Syftet är att synliggöra innovativa startups inom matområdet som en källa till innovation och inspiration för hållbar omställning. Ambitionen är att få handel, industri och leverantörer (som deltar på Livsmedelsdagarna) att få upp ögonen för startups som en källa till innovation. Men även att i en bredare systemkontext vara med och inspirera genom goda exempel på startup-koncept och tillväxtresor.

Vinnaren mottar 100 000 kr. Priset ska användas till fortsatt utveckling av sin innovation.

Bedömningskriterier är:
  • Unikitet
  • Skalbarhet, tillväxt- dvs lönsamhetspotential
  • Innovativ höjd
  • Impact/Hållbarhet, bidra till agenda 2030
  • (Mognad för samarbete med etablerade bolag – Ja (dvs möjlig action för synlighet på livsmedelsdagarna))

Jury för att utse de tre finalisterna är delar av styrelsen i Livsmedel i fokus och representant från Vinnova. De tre finalisterna kommer att bedömas av jurymedlemmar som kommer från industrin/investerare: Anders Jacobson, Crosslight Partners, Helen Taflin, Almi Invest GreenTech, Marika King och Jakob Söderström Lantmännen

Finalister 2022

För sitt arbete att utveckla sensorbaserade etiketter för livsmedel. Etiketterna mäter, med hjälp av gasutvecklingen i förpackningen, livsmedlets faktiska status vilket möjliggör kommunikationen av en dynamisk hållbarhetstid. I dagsläget slängs drygt en tredjedel av alla livsmedel som produceras, och en stor del beror på hur utgångsdatum som ”bäst före” och ”sista förbrukningsdag” sätts samt används. Målet är att hjälpa livsmedelsproducenter, handlare och slutkonsumenter med en betydligt mer exakt indikation än dagens utgångsdatum och att så småningom eventuellt helt ersätta märkning med olika sensorlösningar.

För att ha utvecklat en unik och patenterat teknik där plastätande larver används för att bli av med avfall samtidigt som de fungerar som näringsrik mat. Tekniken bygger på att vaxmalens larver bryter ner plast och producerar protein, fett och fibrer.