Partners 2022

Vill ditt företag bli partner så är det bara att kontakta Cecilia Öster, tel 070-606 70 45 eller cecilia.oster@livsmedelifokus.se för att få veta mer om vilka fördelar som det innebär för er.

Huvudpartners

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB är en av landets ledande aktörer inom analytiska laboratorietjänster som riktar sig till alla förädlingsled inom livsmedelsindustrin. Vi är en global aktör med över 55 000 anställda med mer än 900 laboratorier i 50 länder. Inom Eurofins Food & Feed finns två verksamhetsområden: Livsmedel samt Mejeri & Mjölk.
Inom Livsmedel erbjuder vi Livsmedelssäkerhet, Livsmedelskvalitet och Redlighet. Vi utvecklar ständigt nya metoder, analyser och tjänster så att primärproducenter, livsmedelsproducenter och dagligvaruhandel kan leva upp till kraven på säkerhet, kvalitet, spårbarhet och trovärdighet som ställs från kunder, konsumenter och myndigheter.
Inom Mejeri & Mjölk har vi byggt upp en unik kompetens genom nära samarbete med flera av Europas ledande mejerier. Vi har kunskap och erfarenhet inom såväl det mikrobiologiska som det kemiska området och utför ackrediterade analyser för leverantörsmjölk, kokontroll samt mejeriföretagens förenklade vattenanalyser.
Våra laboratorier och de allra flesta av våra analyser är ackrediterade av Swedac. Vi är en partner som bidrar till att upprätthålla och stärka förtroendet både för ditt livsmedelsföretag och ditt varumärke.

Svenskmärkning står bakom den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige, som används på råvaror, livsmedel och växter. Märkningen betyder att produkten är odlad, född och uppfödd, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige.
Från Sverige-märket gör det enkelt för konsumenten att hitta och göra medvetna val av de svenskproducerade varor de efterfrågar. På samma sätt underlättar märket för företag som tydligt vill visa att deras produkterna lever upp till märkningens kriterier. Även restauranger använder märkningen.
Förtroendet för och kännedomen om Från Sverige-märkningen är hög — 8 av 10 känner till märkningen och 3 av 4 säger att en tydlig Från Sverige-märkning underlättar när de handlar mat och dryck (Demoskop 2021). Ursprungsmärkningen lanserades i april 2016 av Svenskmärkning AB, som gemensamt ägs av initiativtagarna Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och LRF.
Företag som vill använda Från Sverige-märkningen, som även omfattar Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, ansöker om avtal med Svenskmärkning . Om det kan du läsa mer på frånsverige.se.