Vi ses på Livsmedelsdagarna

Sedan 1960 har Livsmedelsdagarna varit branschens viktigaste mötesplats. När människor möts uppstår det magi, nya affärsmöjligheter och lärdomar. I starten arrangerades den årliga konferensen på olika platser i Sverige men sedan lite drygt 30 år håller vi hus i Tylösand. Livsmedelsdagarna har olika teman varje år, de speglar vilka frågor som är aktuella i branschen, läs om några av dem här.

Nu är det dags att skapa nya strukturer för en hållbar livsmedelsproduktion. Vi har levt i en omvälvande tid som också ger möjligheter att starta om och att göra vissa saker ännu bättre utifrån de stora utmaningar som finns i vår omvärld. Nu vässar vi oss för att svara på konsumenternas höga krav på livsmedel som är hållbart producerade med fokus på både planeten och människan.

Covid-19-pandemin har redan haft en dramatisk inverkan på livsmedelsbranschen och då har vi ännu inte sett slutet på den här historien. Vi kan konstatera att vi verkar i en samhällsviktig bransch, men vad har vi lärt oss av det som hänt hittills? Hur har konsumenternas beteende förändrats och vad innefattar innovation och hållbarhet framöver? Ja, det finns mycket att analysera, diskutera och utveckla tillsammans.

I en tid då varannan svensk har klimatångest, politiker och länder tävlar i att utlysa klimatnödläge och Greta fortsätter skolstrejka är det viktigt att prata lösningar.
Den globala livsmedelsproduktionen har stor påverkan på klimatet och fixar vi maten så fixar vi planeten. Livsmedelsbranschen har en mycket viktig roll i att leverera hållbar och hälsosam mat för en växande befolkning. På Livsmedelsdagarna diskuteras lösningar med fokus på forskning, innovation, hållbarhet och samarbeten.

Vi har fått ett skruvat matlandskap, där sanningen inte syns längre, fast den finns. I flödena på nätet och i diskussionerna är alla experter, alla anser sig ha rätt, även de som har fel i sak.  Det är en triumf för demokratin när alla kan yttra sig och hävda sin auktoritet, men innebär det att den objektiva sanningen inte räknas längre? Kom till Livsmedelsdagarna i september och var med och diskutera hur vi ska få ett bättre matlandskap där god kunskap om mat, livsmedelsprodukter och ätande får respekt och utrymme i medierna och i alla dagliga samtal om mat och hälsa. Där mat inte betyder hälsostress, oro och fara utan glädje, samvaro, hälsa, smak och näring. Ett mindre skruvat matlandskap är en av förutsättningarna för att livsmedelsbranschens innovationer och kvalificerade hållbarhetsarbete får fäste och ger resultat.

Vilket är bäst för konsumenterna och för framtiden? Därom tvistas det. Konsumenterna tror mer på det småskaliga och det överblickbara. Misstron mot industrin är märkbar. Ändå är det den storskaliga maten vi äter allra mest – fast med vilken känsla? Och varför leker så många stora att de är små i tilltal och bildspråk? Nu växer det småskaliga, de stora tittar på de små för att lära sig att locka till sig konsumenter. Millenniefolket, födda med tekniken i blodet och smartphonen i handen, ställer nya krav och välkomnar den tekniska utvecklingen. Så hur ska den optimala blandningen av stora och små företag se ut? Båda behövs ju.

Längtan är stor efter det naturliga och det autentiska. Det ekologiska står högt upp på agendan. Nu är den trenden mogen och vi går successivt mot något nytt. Vad är det nya och vad ligger runt hörnet? Hela världens framtida utveckling är fylld av innovation och teknik, så även livsmedelsbranschens.
Men till skillnad från det förra teknikuppsvinget, där producentnyttan upplevdes dominera, måste den nya teknikvågen bygga på konsumentens gillande och ha sin grund i den starka naturlighetstrenden och i hållbarhet.
Avgörande blir vår förmåga till innovation och kreativitet med hållbarhet som grund.

Livsmedelsdagarna genom tiderna
Livsmedelsdagarna

Livsmedelsdagarna 2022
7-9 september i Tylösand

Info och anmälan
Livsmedelspriset

Under Livsmedelsdagarna prisas särskilda insatser i branschen

Alla pristagare sedan 1964

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem