Klimatkompensation

Livsmedelsdagarna klimatkompenserar sin verksamhet sedan 2011 genom Zero Missions försorg.

Livsmedelsdagarna klimatkompenseras med 2 ton CO2e för utsläpp som härrör från 2019. Det sker genom bevarande av skog på Sumatra och i projektet