Klimatkompensation

Livsmedelsdagarna klimatkompenserar sin verksamhet sedan 2011 genom Zero Missions försorg.

Livsmedelsdagarna klimatkompenseras med 2 ton CO2e för utsläpp som härrör från 2019. Det sker genom bevarande av skog på Sumatra och i projektet Durian Rambun (FFI). Klimatkompensationen gör det finansiellt möjligt för invånarna i Durian Rambun att bevaka sina rättigheter till skogen, och beskydda den från illegal avverkning. Projektet är certifierat i enlighet med Plan Vivo och förutom klimatnytta syftar projektet till att stödja en framtida hållbar ekonomi baserad på demokrati, skogens resurser och mångfald i samhället.

Läs mer om Zero Mission https://zeromission.se/

Om oss

Mentorskapsprogram

Utveckla din karriär med hjälp av en erfaren mentor från branschen

Läs mer
Utbildning

Skräddarsydd produktutvecklingsutbildning

Läs mer

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem