Kontakt

Har du frågor om medlemskap eller tips på nyheter eller event? Kontakta oss gärna!

Livsmedel i fokus

Bergsundsgatan 20
117 37 Stockholm

Allmänna frågor

För frågor om ditt medlemskap, event, utbildningar, mentorskapsprogrammet eller nätverket.

Cecilia Öster

Kanslichef/verksamhetsledare
+46 70 606 70 45
cecilia.oster@livsmedelifokus.se

Anneli Bergman
Anneli Bergman

Ekonomi- & Marknadskoordinator
+46 70 667 48 38
anneli.bergman@livsmedelifokus.se

Nyheter

Har du nyhetstips eller frågor till redaktionen? De nås via redaktionen@livsmedelifokus.se.