Det senaste från livsmedelsbranschen
samlat på ett ställe

SLU samordnar projekt för hållbar livsmedelsomställning

Jordbruket orsakar ungefär en tredjedel av världens totala mängd växthusgaser, och i Europa kommer nästan 70 procent från boskapsbaserat jordbruk. EU:s mål är att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket ställer stora krav på genomgripande förändringar inom produktions- och leveranskedjor.

Senaste nytt

Se fler

Konsumenterna vill ha svenskt kött i hamburgarna

Det ska vara svenskt kött i hamburgarna, tycker konsumenterna. En ny undersökning från Capacent på uppdrag av Max Burgers visade att så många som nio av tio svenskar föredrar svenskt kött när de väljer mat.

Det blir allt mindre öppna landskap

Jordbruksmark försvinner och får lämna plats till delvis lämna plats åt bostäder. Det visar färska siffror från Jordbruksverket som rapporterar att åkerarealen under åpren 2016 – 2020 minskade åkerarealen med 3000 hektar.

Håll koll på din bransch i nutid