(function(b,o,i,l,e,r){b.GoogleAnalyticsObject=l;b[l]||(b[l]= function(){(b[l].q=b[l].q||[]).push(arguments)});b[l].l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i)[0]; e.data-privacy-src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,'script','ga')); ga('create','UA-11391643-12','auto');ga('send','pageview');

Senaste nyheterna om måltider

Nu blir det mindre kött i skolan

Ökade livsmedelspriser sätter press på den kommunala måltidsverksamheten. Enligt en färsk undersökning har åtta av tio skolor vidtagit olika typer av åtgärder och av dessa har var fjärde dragit ned på köttet för att spara pengar.

2022-09-20T21:42:10+02:0020 sep 2022|Måltider|