Fullt möjligt att nå Parisavtalets klimatmål för svensk mjölk- och nötköttsproduktion

Den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Det visar rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk och Nötkött”, där livsmedelsbranschen i Sverige tillsammans kartlagt utmaningar och möjligheter för en än mer hållbar produktion till 2050.

2021-10-20T14:00:53+02:0020 okt 2021|Arkiv, Hållbarhet|

Workshop om kurs i sensorik: resultat och nästa steg

Örebro universitet vill bidra till utveckling och spridning av kunskap om sensorik inom livsmedelssektorn. Därför arrangerade de tillsammans med Livsmedel i Fokus och Sweden Food Arena en digital workshop för att diskutera hur en kurs kan läggas upp på bästa sätt och vilka behov branschen har när det gäller kunskap inom sensorik. Livsmedel i fokus frågade Robert Brummer, vicerektor för Mat och hälsa vid Örebro universitet, vad de kom fram till i workshopen.

2021-10-15T12:39:32+02:0015 okt 2021|Arkiv, Förädling|

Kaffeföretaget Rutasoka släpper nya teer på marknaden

För företaget Rutasoka är social impact centralt. Grundaren Rebu Burubwa såg hur många människor i östra Kongo som tidigare försörjt sig på kaffeodling förlorade sin primära inkomstkälla på grund av konflikterna i landet. Han startade då Rutasoka Coffee. Genom att importera kaffe till Sverige kunna skapa arbetstillfällen och ekonomisk möjlighet att stötta det kongolesiska samhället.

2021-10-15T12:41:58+02:0015 okt 2021|Arkiv, Värdekedjan|

Nära & Naturlig – hållbar fiskodling på land

Tredje och sista finalisten som vi presenterar i Årets Impact Maker är Nära & Naturlig som arbetar med hållbar fiskodling på land. Årets Impact Maker är ett pris vars syffte är att inspirera och lyfta fram goda och innovativa exempel inom matområdet. Priset är ett samarbete mellan Livsmedel i fokus och Vinnova.

2021-10-13T15:17:38+02:0013 okt 2021|Arkiv, Hållbarhet|

Matsvinn står högt på agendan

En tredjedel av all mat som produceras äts inte upp, vilket är ett enormt slöseri med resurser som både innebär onödiga kostnader för aktörerna i livsmedelssektorn samt ger obefogade och oönskade effekter på miljön. Uppskattningar pekar på att 8–10 procent av de globala utsläppen av växthusgaser är förknippade med mat som inte konsumeras (enligt en rapport från FN:s miljöprogram UNEP). ”Mätningar och samarbete”, är enligt både myndigheter och producenter två nödvändiga rutiner som kan minska problemet.