Konsumenterna anser att KRAV-märkt gör det enklare att välja hållbara livsmedel

Hållbart ökar när svenskarna handlar livsmedel och KRAV gör det enkelt att välja, visar en Sifo-undersökning från Kantar.

Svenska konsumenters vilja att agera hållbart ökar. Konsumenterna förknippar åtta av 13 hållbarhetsattribut i en Sifo-undersökning från Kantar med KRAV, vilket gör att märkningen hamnar i topp hos svenska konsumenter när det gäller hållbarhet. KRAV uppfattas bland annat som miljövänligt (44 procent), odlat utan naturfrämmande bekämpningsmedel (43 procent), hållbart producerat (38 procent), producerat på ett sätt som är bra för djuren (35 procent) samt att produkterna har hög kvalitet (35 procent). 51 procent av konsumenterna anser att KRAV-märkningen gör det enkelt att välja hållbara livsmedel.

– Vi brukar säga att KRAV-märkningen är en ”allt i ett-märkning”. När man väljer KRAV-märkt får man det mest hållbara ur många aspekter. Det är också så som konsumenterna ser på KRAV, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

I undersökningen uppger också en stor andel av konsumenterna, 43 procent, att de vill agera mer hållbart än de gör i dag, vilket är en ökning med 7 procentenheter från undersökningen i fjol. Nästan alla svenskar, (96 procent) kan tänka sig att välja KRAV-märkta produkter och 42 procent anser att det är värt att betala extra för dem.

KRAV är väl känt bland svenska konsumenterna, 99 procent av alla i åldrarna 18–70 är känner till KRAV.

Dela

Fler nyheter i Arkiv och Hållbarhet

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.