(function(b,o,i,l,e,r){b.GoogleAnalyticsObject=l;b[l]||(b[l]= function(){(b[l].q=b[l].q||[]).push(arguments)});b[l].l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i)[0]; e.data-privacy-src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,'script','ga')); ga('create','UA-11391643-12','auto');ga('send','pageview');

Senaste nyheterna inom forskning

Forskarna vill slopa begreppet ultraprocessat: ”Skapar förvirring och oro”

Metodiken för att klassificera så kallade ”ultraprocessade” livsmedel är inte är tillräckligt utvecklad och kvalitetssäkrad för att användas. Den menar en lång rad forskare i livsmedelsvetenskap och nutrition i en ny rapport.
– Vetenskapen, folkhälsan och samhällsdebatten skulle tjäna på om vi slutade använda bristfälliga begrepp som ”ultraprocessat” och i stället beskrev vilka livsmedel som menas, säger Cecilia Nälsén, forskare vid Örebro universitet.

2023-05-26T09:12:27+02:0026 maj 2023|Förädling, Forskning, Trend|