Integritetspolicy

Som medlem i Livsmedel i fokus är det viktigt att du vet hur vi hanterar dina personuppgifter. Dina uppgifter hanteras i vårt medlemsregister av KomMed och i ”Get a newsletter” som vi använder till våra nyhetsbrev.

Två personer äter matlåda utomhus

KomMed hanterar vårt medlemsregister och behövs för vår medlemsadministration och innehåller bland annat ditt namn, adress, telefonnummer, e-post och fakturamottagare. All hantering sker enligt personuppgiftslagen (1998:204) och vi som organisation har ett personuppgiftsansvar. Från den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

1.Insamling av information
Vi samlar in information från dig när du registrerat dig som medlem i LivsmedelsFöreningen eller anmält dig till något av våra seminarier. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din postadress och fakturamottagare.

2. Användning av information

  • utskick via medlemsmail och nyhetsbrev, för exempelvis kallelser till årsmöten, inbjudan till våra olika seminarier, Livsmedelsdagarna.
  • distribution av tidningen Livsmedel i fokus – de som gör utskicket behöver veta var du bor, annars kommer det ingen tidning.
  • genom enkäter för att ta reda på hur du som medlem upplever föreningen och dess verksamhet

3. Utlämnande till tredje part
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte våra samarbetspartners som hjälper oss att producera vår tidning, Livsmedel i fokus, vi skriver alltid ett avtal med dem som garanterar att medlemsinformationen inte sprids vidare. I dessa register finns inga känsliga uppgifter, där står endast dina kontaktuppgifter så som ditt namn och din adress.

4. Lagring av information
Vi lagrar dina personuppgifter under tiden du är medlem och därefter endast så länge som det behövs (max 5 år), för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna policy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

5. Avsluta medlemskap
Du har alltid möjligheten att höra av dig till oss om du vill avsluta ditt medlemskap. Enklast är om du hör av dig till medlemsregistret så avslutas medlemskapet.

6. Samtycke
Genom att du anmält dig som medlem i LivsmedelsFöreningen eller till något av våra seminarier godkänner du vår integritetspolicy.

Personuppgiftsombud på LivsmedelsFöreningen är Anneli Lindqvist. Till Anneli kan du vända dig om du vill veta mer om vilka register LivsmedelsFöreningen ansvarar för eller om du vill veta vilka uppgifter om dig som finns i våra register. Om du skulle upptäcka något fel i våra uppgifter kan du begära att vi rättar till det.

Kontaktperson för frågor gällande GDPR

Anneli Bergman
Ekonomi- och Marknadskoordinator
070-667 48 38
anneli@livsmedel.se eller info@livsmedel.se

Om oss

Mentorskapsprogram

Utveckla din karriär med hjälp av en erfaren mentor från branschen

Läs mer
Utbildning

Skräddarsydd produktutvecklingsutbildning

Läs mer

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem