Styrelsen

Styrelsen består av representanter från hela livsmedelskedjan, forskning och lärosäten. Styrelsen väljs vid nätverkets årsmöte, som enligt stadgarna måste hållas senast under maj månad.

Ordförande

Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör
Norrmejerier
070-676 53 38
anna-karin.karlsson@norrmejerier.se

Viceordförande

Christian Nyrén
Christian Nyrén

VD
Stiftelsen Lantbruksforskning
070-549 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Ledamöter

Annika Strömberg
Annika Strömberg

Project Manager
BioGaia
070-603 32 26
ast@biogaia.se

Elén Faxö
Elén Faxö

CEO
OlsAro Crop Biotech
070-539 64 00
elen.faxo@olsaro.com

Elin Stoij
Elin Stoij

Head of Marketing Experience
Lantmännen Cerealia
072-221 22 34
elin.stoij@lantmannen.com

Ingela Marklinder
Ingela Marklinder

Universitetslektor, docent
Uppsala Universitet, Institutionen för kostvetenskap
018-4712312
ingela.marklinder@ikv.uu.se

Johan Persson

VD
Solina Sweden
070-685 58 08
johan.persson@solina-group.se