Styrelsen

Styrelsen består av representanter från hela livsmedelskedjan, forskning och lärosäten. Styrelsen väljs vid nätverkets årsmöte, som enligt stadgarna måste hållas senast under maj månad.

Ordförande

Klas Johansson

Sales and Marketing Director
Eurofins Food & Feed Testing
076-894 00 96
klasjohansson@eurofins.se

Nyvald ordförande vid årsmötet den 5 maj, läs pressmeddelandet här.

Viceordförande

Sara Sundquist
Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Livsmedelsföretagen
070-996 90 44
sara.sundquist@li.se

Ledamöter

Annika Strömberg
Annika Strömberg

Project Manager
BioGaia
070-603 32 26
ast@biogaia.se

Christian Nyrén
Christian Nyrén

VD
Stiftelsen Lantbruksforskning
070-549 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Elén Faxö
Elén Faxö

CEO
OlsAro Crop Biotech
070-539 64 00
elen.faxo@olsaro.com

Elin Stoij
Elin Stoij

Head of Marketing Experience
Lantmännen Cerealia
072-221 22 34
elin.stoij@lantmannen.com

Johan Persson

VD
Solina Sweden
070-685 58 08
johan.persson@solina-group.se

Lena Sparring
Lena Sparring

Chef Hållbarhet CR Sortiment & Inköp
ICA Sverige
070-643 89 35
lena.sparring@ica.se

Viktoria Olsson

Universitetslektor inom Mat- och Måltidsvetenskap
Högskolan i Kristianstad
044-250 38 17
viktoria.olsson@hkr.se

Adjungerade

Niklas Warén
Niklas Warén

Chef CR Drift
ICA Sverige
072-220 24 87
niklas.waren@ica.se

Foto: Magnus Fond

Cecilia Öster

Verksamhetsledare
Livsmedel i fokus
070-796 52 17
cecilia.oster@livsmedelifokus.se

Ingela Stenson
Ingela Stenson

Chefredaktör
Livsmedel i fokus
070-724 09 78
ingela.stenson@livsmedelifokus.se

Om oss