Styrelsen

Styrelsen består av representanter från hela livsmedelskedjan, forskning och lärosäten. Styrelsen väljs vid nätverkets årsmöte, som enligt stadgarna måste hållas senast under maj månad.

Ordförande

Anna-Karin Karlsson
Anna-Karin Karlsson

Hållbarhetsdirektör
Norrmejerier
070-676 53 38
anna-karin.karlsson@norrmejerier.se

Viceordförande

Christian Nyrén
Christian Nyrén

VD
Stiftelsen Lantbruksforskning
070-549 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Ledamöter

Annika Strömberg

Project Manager
BioGaia
070-603 32 26
ast@biogaia.se

Elén Faxö

CEO
OlsAro Crop Biotech AB
070-539 64 00
elen.faxo@olsaro.com

Elin Stoij

Head of Marketing Experience
Lantmännen Cerealia
072-221 22 34
elin.stoij@lantmannen.com

Ingela Marklinder
Ingela Marklinder

Universitetslektor, docent
Uppsala Universitet, Institutionen för kostvetenskap
018-4712312
ingela.marklinder@ikv.uu.se

Johan Persson

VD
Solina Sweden
070-685 58 08
johan.persson@solina-group.se

Lena Sparring

Chef Hållbarhet CR Sortiment & Inköp
ICA Sverige AB
070-643 89 35
lena.sparring@ica.se

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Livsmedelsföretagen
070-996 90 44
sara.sundquist@li.se

Adjungerade

Niklas Warén
Niklas Warén

Chef CR Drift
ICA Sverige
072-220 24 87
niklas.waren@ica.se

Foto: Magnus Fond

Cecilia Öster

Verksamhetsledare
Livsmedel i fokus
070-796 52 17
cecilia.oster@livsmedelifokus.se

Ingela Stenson

Chefredaktör
Livsmedel i fokus
070-724 09 78
ingela.stenson@livsmedelifokus.se

Om oss

Mentorskapsprogram

Utveckla din karriär med hjälp av en erfaren mentor från branschen

Läs mer
Utbildning

Skräddarsydd produktutvecklingsutbildning

Läs mer

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem