Välkommen till Nätverket Livsmedel i fokus

Livsmedel i fokus är nätverket för alla som är verksamma och intresserade av livsmedelsbranschen. Genom att samlas, nätverka och skaffa ny kunskap tillsammans driver nätverket livsmedelsbranschen framåt.

Nätverkets styrelse består av representanter från hela livsmedelskedjan, forskning och lärosäten. Ordförande är Klas Johansson, som också är Sales and Marketing Director på Eurofins. Övriga i styrelsen: Annika Strömberg, BioGaia, Christian Nyrén, Stiftelsen Lantbruksforskning, Elén Faxö, OlsAro Crop Biotech, Elin Stoij, Lantmännen, Ingela Stenson, chefredaktör Livsmedel i fokus, Johan Persson, Solina Sweden, Lena Sparring, ICA Sverige, Niklas Warén, ICA Sverige, Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen och Viktoria Olsson, Högskolan i Kristianstad.

Våra aktiviteter

Livsmedel i fokus arrangerar flertalet seminarier om högaktuella områden för branschen. I september träffas runt 300 nätverksmedlemmar på Livsmedelsdagarna i Tylösand. Utöver det, arrangeras en produktutvecklarutbildning och ett mentorprogram. Nätverket ger ut en tidning som kommer ut 5 gånger per år, och ett nyhetsbrev med de senaste nyheterna, två gånger i veckan.

Nätverkets operativa styrelse består av representanter från hela livsmedelskedjan, forskning och lärosäten, vilket är en viktig grund när aktiviteter planeras och genomförs. Hela branschens perspektiv ska med!

På ett kansli i Stockholm arbetar en verksamhetsledare och en marknadskoordinator med det administrativa och operativa arbetet. Läs mer om Cecilia och Anneli.

Men det är inte bara styrelsen och kanslianställda som ska bestämma innehållet. Nätverkets medlemmar uppmanas att ge tips på aktiviteter, önska föreläsare mm. Ge dina tips.

Funnits sedan 50-talet

Alla har en historia. För Livsmedel i fokus går historien tillbaka till 50 talet. Då föreningen främst var till för tekniker.

2002 breddades nätverket till att inkludera hela livsmedelsbranschens medarbetare och fick då namnet LivsmedelsFöreningen.

I början av april 2020 bytte LivsmedelsFöreningen namn till nätverket Livsmedel i fokus. Det nya namnet och nätverkstänket är mer i enlighet med samtiden. Målsättningen är att öka medlemsantalet ytterligare.

En historisk tillbakablick

Om oss

Mentorskapsprogram

Utveckla din karriär med hjälp av en erfaren mentor från branschen