Senaste nyheterna om fiske och vattenbruk

Massivt stöd för att ytterligare stärka den blå näringen

Nästan alla trendanalyser om framtidens sjömat pekar på alger och tång som ett allt viktigare framtidsområde. I Sverige sker kommersiell odling av alger än så länge i begränsad skala, men de senaste åren har flera nya företag etablerat sig. För att stärka företag som odlar alger, musslor och andra marina råvaror har branschföreningen Svenskt vattenbruk och sjömat bildats.

Beviljade tillstånd kan ge mer svensk fisk på tallriken

Vattudalens Fisk AB och Slotts Lax AB har haft tidsbegränsade miljötillstånd för sina befintliga fiskodlingar. Företagen beviljades tillstånd i mark- och miljödomstolen men dessa beslut överklagades. Nu har mark- och miljööverdomstolen meddelat att de inte beviljar prövningstillstånd vilket alltså innebär att mark- och miljödomstolens dom står fast. För Vattudalens Fisk innebär beslutet att domstolen sammantaget finner att den sökta [...]

2022-02-15T20:51:54+01:0015 feb 2022|Fiske och vattenbruk, Måltider|

Nu förstärker regeringen svensk livsmedelsproduktion

Regeringen har fattat besluta om åtgärder som ska bidra till livsmedelsstrategins målsättning om ökad och hållbar produktion av livsmedel som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Jordbruksverket får i uppdrag att utvidga den pågående utlysningen i vildsvinspaketet till att även omfatta den privata sektorn. Även dagens fiskberedning ska analyseras.  Det [...]