(function(b,o,i,l,e,r){b.GoogleAnalyticsObject=l;b[l]||(b[l]= function(){(b[l].q=b[l].q||[]).push(arguments)});b[l].l=+new Date; e=o.createElement(i);r=o.getElementsByTagName(i)[0]; e.data-privacy-src='https://www.google-analytics.com/analytics.js'; r.parentNode.insertBefore(e,r)}(window,document,'script','ga')); ga('create','UA-11391643-12','auto');ga('send','pageview');

Senaste nyheterna inom livsmedelssäkerhet

Liten risk att bli sjuk av maten i Sverige

I Sverige är det generellt sett liten risk att bli sjuk av maten. Livsmedlen är säkra, vi har friska djur och sunda växter. Det är slutsatsen i en utvärdering av den livsmedelskontroll som Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna utfört 2020. Kontrollen av livsmedel följer matens väg från jord till bord. Både produktion och tillverkning [...]

2022-02-02T12:50:49+01:002 feb 2022|Livsmedelssäkerhet|

Insyn i SLV:s arbete med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion

Britta Ekman kommer från Livsmedelsverket och är avdelningschef för Avdelningen för Hållbara Matvanor. Hon tillhör det spännande gäng talare som kommer att finnas på plats på Livsmedelsdagarna i Tylösand. Via henne kommer vi att få insikt i myndighetens arbete med hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion som en del i livsmedelssystemet.

2021-08-20T12:47:38+02:0020 aug 2021|Hälsa, Livsmedelssäkerhet|