15 miljoner för att stärka konkurrenskraften i primärproduktionen

Nu utlyser Jordbruksverket 15 miljoner kronor till projekt som ska utveckla och testa idéer i ett tidigt stadium som kan leda till stärkt konkurrenskraft i primärproduktionen

Syftet med Jordbruksverkets utlysning är att hitta och finansiera idéer som kan stärka konkurrenskraften i primärproduktionen. Pengarna ska användas till att ta reda på om de är genomförbara i praktiken. Idéerna kan finnas hos primärproducenter eller ha kommit fram genom forskningen eller i någon annan organisation som arbetar mot primärproduktionen. Det finns gott om idéer, men det krävs både tid, pengar och rätt sammansättning av kompetenser för att ta nästa steg och det är för att göra den processen möjligt.

– Inom innovationsstödet som finns hos Jordbruksverket ser vi ofta ansökningar som bygger på en bra idé, men man vet inte om den fungerar i praktiken. Med denna utlysning hoppas vi kunna fånga upp dessa idéer som kan ta nästa kliv mot förverkligande. Det är inte meningen att man i projekten ska ta fram en färdig säljbar produkt eller tjänst och ha en tydlig plan för marknadsinträdet, vilka är krav inom innovationsstödet. Meningen är kort och gott att man ska testa om idén är genomförbar, säger Lina Edvardsson, Jordbruksverket.

Projektidéerna kan vara metoder, organisatoriska idéer, tekniska lösningar och annat. Projekten ska genomföras som samarbetsprojekt mellan minst två organisationer. För de projekt som beviljas stöd och som kan bekräfta att idén är genomförbar finns möjligheten att ansöka om ytterligare stöd för att ta sin idé vidare till nästa steg, exempelvis genom innovationsstödet.

Mer information om utlysningen finns på Jordbruksverkets webbplats.

Dela