Första EU-godkännandet av insekt som ny mat

Nu har mjölmask fått godkänt inom EU som ny mat och är alltså tillåtet att säljas nu och i framtiden. Men än så länge gäller beslutet enbart för det ansökande företaget.

Insekter är enligt EU-lagstiftningen definierade som ett så kallat ”nytt livsmedel”. Dessa får inte säljas utan att EU-kommissionen först har bedömt att livsmedlet i fråga inte medför någon hälsorisk för konsumenter.

Sedan 1 oktober 2020 har det dock varit tillåtet att under en övergångsperiod sälja och tillverka vissa insektsarter som livsmedel. De arter som beslutet innefattar är mjölmask, hussyrsa, buffalolarv, europeisk vandringsgräshoppa, ökengräshoppa, tropisk hussyrsa, drönarpuppa från honungsbi samt svart soldatfluga. Övergångsreglerna gäller fram tills dess att EU-kommissionen har fattat beslut om ansökningar som skickats in senast den 1 januari 2019.

Nu får mjölmask som första insekt godkännande att säljas som nytt livsmedel. Men godkännandet är just i detta fall bara riktat till det ansökande företaget genom så kallat uppgiftsskydd. Övergångsreglerna fortsätter att gälla för alla andra som säljer mjölmask så länge som de övriga inskickade ansökningar om mjölmask är under behandling. I dagsläget påverkas alltså de flesta andra företag inte av beslutet.

Dela

Fler nyheter i Hållbarhet och Värdekedjan

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.