Riksbankens höjning av räntan: ”En riktig snyting”

Den höjda räntan slår hårt mot Sveriges lantbrukare och kommer på sikt att leda till ännu högre matpriser, enligt branschorganisationen LRF.
– Annars riskerar många företag att gå omkull, säger förbundsordförande Palle Borgström.

Riksbankens höjning av styrräntan med en procentenhet, vilken meddelades under tisdagen, är den högsta sedan inflationsmålet på två procent infördes 1993.

En av de branscher som kommer att drabbas hårt är lantbruket, där många företagare har höga lånekostnader.

– Kostnaderna ökar i dag för svenskt lantbruk med 1,2 miljarder kronor. Belåningen är 200 miljarder och varje procent gör 2 miljarder kronor. Vi vet att ungefär 60 procent av dem ligger på rörlig ränta. Då slår den här höjningen igenom omedelbart, säger Palle Borgström i en intervju med Radio Skaraborg.

Ett konkret exempel är grisbonden Stellan Eriksson i Lidköping, som har företagslån på 19 miljoner kronor.

– På årsbasis innebär det en kostnadsmassa på 350 000 kronor – en riktig snyting, säger han i radiointervjun.

Kontentan för både honom och hans kollegor är att de tvingas höja priserna, vilket i sin tur leda till ytterligare höjda matpriser för konsumenterna.

– Enda sättet är att ta ut ett högre pris, annars går företagen omkull när de inte har täckning för sina kostnader, säger Palle Borgström.

 

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.