Ny studie: Hållbarhet är viktigaste konkurrensmedlet

Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft. Det visar en färsk undersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort.

Att hållbarhet är ett viktigt konkurrensmedel framgår tydligt av enkätstudien, där 18 av de tillfrågade företagen uppger att de redan arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lika många väljer leverantörer utifrån deras hållbarhetspraxis och 14 arbetar med cirkulära flöden – främst genom återbruk och återvinning.

Mer än hälften av företagen mäter dock inte sin miljöpåverkan, samtidigt som både lokala och internationella regler blir alltmer strikta vad gäller påståenden om hållbarhet på produkter och tjänster. I Danmark är det till exempel inte längre tillåtet att hävda produkters hållbara fördelar utan att kunna backa upp påståenden med korrekt analys och data.

– Tron att framtida konkurrenskraft skapas genom hållbarhetsarbete ger en tydlig fingervisning om att samhällets innovationsstöd tydligt behöver möta detta behov, inte minst i förmågan att kunna mäta sitt hållbarhetsarbete, säger Douglas Almqvist, projektledare på Livsmedelsakademin.

Enkäten visar på ytterligare faktorer som påverkar möjligheten för tillväxten för små och medelstora livsmedelsföretag. Det handlar om tillgång till kapital, anläggningar för att kunna skala upp produktionen samt kanaler för att nå marknaden. 20 av 27 har under de senaste åren tagit hjälp av innovationsstödjande aktörer.

Bara nio av de 27 tillfrågade företagen svarar att de önskar samarbete med större företag, och då handlar det om samarbete kring logistik, expertkunskap och produktionskapacitet.

– Det behöver bli enklare för små och medelstora företag att få tillgång till testmiljöer, ökad produktionskapacitet och nätverk för att nå ut till en bredare marknad. Samtidigt kan de stora företagen dra nytta av de mindre företagens innovativa koncept och flexibilitet, säger Marie Malmberg Lavsen, vd på Packbridge.

Enkäten är en del av projektet GO – hållbar tillväxt i livsmedelsnäringen.

 

Dela

Fler nyheter i Trend

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.