Ökat förtroendet för svenska livsmedelsföretag

9 av 10 svenskar har stort förtroende för svenska livsmedelsföretag. Trots pandemin och de påfrestningar på sektorn som den inneburit ökar förtroendet med 2 procentenheter från november 2019 till samma period 2020. Det visar en undersökning av Livsmedelsföretagen.

Sedan 2013 har Livsmedelsföretagen regelbundet undersökt svenskarnas förtroende för livsmedelsindustrin. Undersökningarna visar en starkt uppåtgående trend. Första året uppgav 63 procent av de tillfrågade att de hade stort förtroende för den svenska livsmedelsindustrin. I den senaste undersökningen som utfördes i november 2020 var motsvarande siffra 91 procent.

− När coronapandemin slog till våren 2020 utsattes industrin för stora påfrestningar. Många svenskar började hamstra livsmedel, men våra medlemsföretag höll igång produktionen och fyllde snabbt på i butikshyllorna. Tack vare deras rådighet uppstod det aldrig någon matbrist. Företagen tar frågor om pålitlighet, säkerhet, hållbarhet och kvalitet på största allvar, och deras sätt att hantera den här krisen har stärkt konsumenternas redan stora förtroende, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Undersökningen utfördes av Demoskop 6–12 november 2020 på uppdrag av Livsmedelsföretagen. Totalt genomfördes 1 138 intervjuer i Demoskops riksrepresentativa internetpanel. Deltagarna i panelen har rekryterats slumpmässigt via telefon. Resultatet har vägts med avseende på kön och ålder.

Fler nyheter i Förädling och Värdekedjan

foodora och Scan lanserar nya köttiga matkassar

Nu lanserar foodora i samarbete med Scan två nya matkassar – en Burgarkasse som utvecklats med Jureskogs och en Köttkasse i samarbete med AG Kötthandel.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem