Höstsådden är större än de senaste fem årens genomsnitt

Höstsådden är i år större än genomsnittet för de fem senaste åren. Den uppgår till 605 400 hektar, vilket tangerar rekordet i fjol. Detta trots att fälten har varit för blöta för att så den areal som lantbrukarna hade planerat.

Nästan 70 procent av årets totala höstsådd är vete. På riksnivå såddes 5 procent större areal av höstvete än genomsnittet för de fem senaste åren.

 Stora höstsådda arealer är bra på flera sätt, inte minst för att de bidrar till att minska växtnäringsförlusterna i åkermarken.

I fjol gjordes rekord beträffande höstsådden, så även om arealen är högre än genomsnitt är den alltså mindre än 2020. I Skåne län minskade den totala höstsådda spannmålsarealen med 13 procent eller 17 100 hektar jämfört med i fjol. I Västra Götalands län blev minskningen 17 procent eller 16 hektar.

Sådden av råg minskade för tredje året i rad medan höstkorn- och höstvete är i nivå med förra årets arealer. Sådden av höstraps har däremot ökat, liksom sådden av ekologisk höstraps.

Hösten har präglats av regn i stora delar av landet, vilket har lett till att en del av den planerade höstsådden behövde ställdes därför in. Fälten inte var farbara.

Dela

Fler nyheter i Primärproduktion och Värdekedjan

Ursprungsmärkning av kött på restaurang: ”Ett mervärde för konsumenterna”

Restauranger och storkök kan snart bli tvungna att uppge ursprungsland på köttet de serverar.
– Vi vill underlätta för de konsumenter som vill välja svenskt, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem