Insatslista.se är ett nytt stöd för ekologiska lantbrukare

Nu lanseras den nya plattformen Insatslista.se, som ska fungera som en katalog över tillåtna insatsmedel som används i ekologiskt lantbruk och finns att köpa i svensk handel. Plattformen är framtagen av KRAV i samarbete med forskningsinstitutet FiBL. Lanseringen sker den 15 oktober.

Den nya plattformen Insatslista.se ska stötta dem som bedriver ekologiska lantbruk. Plattformen innehåller nästan 800 av de tillåtetbedömda insatsmedel som finns att köpa i svensk handel och omfattar jord, gödsel- och jordförbättringsmedel, växtskyddsmedel, fodermedel och ensileringsmedel. Alla produkter har utvärderats utifrån EU-förordningen för ekologisk produktion, relevant svensk lagstiftning samt Kravs regler.

– Den här plattformen kommer att bli ett viktigt stöd för ekologiska och KRAV-certifierade lantbrukare när de letar godkända insatsmedel till sin produktion, säger Camilla Mannich Uggla på KRAV, som har varit projektledare för insatslistan.

Bakom insatslista.se står FiBL, ett forskningsinstitut som arbetar för att främja ekologiskt lantbruk. FiBL har samarbetat med KRAV för att ta fram plattformen och projektet har finansierats av Jordbruksverket inom ramen för livsmedelsstrategin.

Dela