”Jag vet livsmedelsbranschen prioriterar hållbarhetsarbetet”

Anna-Caren Sätherberg tillträdde som Sveriges landsbygdsminister den 30 november 2021. Livsmedel i fokus har intervjuat henne om flera viktiga och utmanande frågor som rör livsmedelsbranschen. En av dem handlar naturligtvis om hållbarhet och hur hon ser på det. Hon svarar så här:
”Jag har träffat många livsmedelsföretag även innan jag blev landsbygdsminister och jag vet att den svenska livsmedelsbranschen prioriterar hållbarhetsarbetet högt. En grundläggande utgångspunkt i livsmedelsstrategin är att produktionen ska öka genom att konkurrenskraften höjs med åtgärder för ökad effektivitet och produktivitet i livsmedelskedjan, samtidigt som de relevanta miljömålen nås. På så sätt kan samhällets resurser användas effektivare och mer hållbart.
Livsmedelskedjan bidrar med så många värden, som öppna landskap, en attraktiv landsbygd, jobb, livsmedelsberedskap, klimat- och miljöeffektiv produktion, och vi har höga krav på djurskydd. En mer resurseffektiv produktion innebär ofta mindre miljöbelastning per producerad enhet. Här ligger svensk livsmedelsproduktion långt framme, samtidigt som det finns möjligheter att fortsatt utveckla hållbarhetsarbetet och öka den internationella konkurrenskraften. Sveriges jordbrukare bidrar inte bara med den goda maten, de är också landsbygdsutvecklare, klimatomställare, och gröna jobbskapare.”

Hela artikeln läser du i Livsmedel i fokus nummer 1 2022 som kommer ut i februari.

 

Dela

Fler nyheter i Trend

Svenskt Butikskött breddar med vegetariskt: ”Framtiden handlar om både och”

Svenskt Butikskött och Gotlands Slagteri går samman och bildar det nya livsmedelsbolaget Protos. Och breddar utbudet med växtbaserade livsmedel under varumärket Smak av Svea.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem