Mindre mängd Kalixlöjrom i år

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) meddelar att siklöjans bestånd minskar och därför halveras i år mängden siklöja som man får fånga jämfört med 2020. Leder detta till mindre mängd Kalixlöjrom? Livsmedel i fokus ställde frågan till Ingvar Lerdin, ordförande i Norbottens Kustfiskares Producentorganisation.

– Det blir betydligt mindre mängd Kalixlöjrom i år. Med de mängder som det nu blir tillåtet att fiska kommer vi att kunna producera ungefär en tredjedel, jämfört med tidigare, säger Ingvar Lerdin, ordförande i Norbottens Kustfiskares Producentorganisation.

HaV meddelar att beståndet av siklöja har minskat kontinuerligt de senaste åren, framför allt mängden ungfisk. I höst kan därför max 454 ton siklöja fångas vilket innebär en halvering jämfört med i fjol.

– Det är ett nödvändigt beslut för att det ska finnas fisk kvar i framtiden. Beståndet som helhet har blivit mindre och mängden unga siklöjor har minskat kraftigt, säger Martin Karlsson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

 Inför varje års fiske av siklöja genomför Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) en analys av situationen för siklöjan. Denna ligger till grund för beslut om tillstånd och fiskets omfattning, ett beslut som tas i enlighet med HaV:s och Jordbruksverkets gemensamma strategi för fiske och vattenbruk där långsiktigt hållbart nyttjande och försiktighetsprincipen är vägledande.

– Beståndsanalysen visar att vikarsälens konsumtion av siklöja har ökat betydligt, vilket innebär att fisket behöver begränsas, konstaterar Martin Karlsson utredare vid Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Ingvar Lerdin delar inte HaV:s åsikt att man behöver begränsa fisket.

– Beståndet är starkt och det finns tillräckligt med fisk så att det räcker åt både oss fiskare och sälarna. Vi värnar också om fisken eftersom den är vårt levebröd, och vi fiskar bara några veckor om året. Men det här beslutet kommer att påverka näringen starkt och det blir svårt för många av oss att överleva, säger han.

Dela