Nu finns 3 miljoner kronor att söka för utveckling av svenskt kött

Varje år sätter Sveriges köttbönder av 3 miljoner kronor i syfte att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm. Utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Den årliga Branschutvecklingspengen fördelar sig mellan djurslagen utifrån inbetalda medel. I år tilldelas projekt inom gris cirka 65 procent, nöt cirka 30 procent och lamm cirka 5 procent av den totalsumman på 3 miljoner kronor. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött. Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. Kriterierna är satta utifrån varje djurslags behov och utmaningar.

Gemensamt för alla djurslag är att projekten ska vara innovativa och nytänkande, gärna innebära samarbeten mellan flera aktörer samt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

För gris ska medlem gå till konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött samt projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Till nöt utgår bidrag till projekt som ökar kunskapen och föreslår åtgärder för att minska slaktanmärkningar hos nötkreatur och projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd samt till byggnader och inredning för nötkreatur som är innovativa och bidrar till ökad djurvälfärd, lönsamhet och hållbarhet.

Lammnäringen tilldelas bidrag för projekt som leder till ökad lönsamhet på gårdsnivå samt inom näringen för får och lamm samt projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Dela