Nu regler som förenklar arbetet mot livsmedelsfusk

Från 1 april kan kontrollmyndigheter göra inköp med dold identitet. En lagändring som gör det lättare att kontrollera att leverantörer inte vilseleder konsumenter vid exempelvis saluföring av kosttillskott. Dessutom sker en lagändring om betalning i efterhand, vilken i praktiken kan införas först 2022 och 2023.

Tidigare har det inte funnits stöd i lagen för myndigheter att agera utan att ge sig till känna. Men efter 1 april är detta möjligt. De nya reglerna ska göra det enklare att kontrollera att livsmedel är vad de påstås vara och att de inte är skadliga för människors hälsa. Det gäller både vid distansköp som e-handel och vid inköp i fysiska butiker.

– Det här innebär att inspektörerna får ett nytt bra verktyg för att motverka fusk och hitta farliga produkter, säger Alexander Sobestiansky statsinspektör på Livsmedelsverket.

1 april skedde även en förändring till efterhandsdebitering. Fram tills nu har kontrollavgiften betalats i början av varje kalenderår. Framöver ska den i stället tas ut efter genomförda kontrollbesök vilket gör att kopplingen mellan utförd kontroll och betalning blir tydligare. De nya reglerna gäller både vid inköp i fysiska butiker samt vid distansköp, som e-handel.

Kontrollavgiften har redan tagits ut för 2021 och den nya reglerna kan därför införas tidigast 2022. Kontrollmyndigheter kan dock behöva viss tid för att ställa om till det nya systemet och i vissa fall kan förskott tas ut även 2022 och 2023. Vid utgången av 2023 ska det inte längre vara möjligt att använda de gamla reglerna.

Lagändringarna gällande livsmedelskontroll är en anpassning av de svenska lagarna till EU:s kontrollförordning.

Fler nyheter i Arkiv och Livsmedelssäkerhet

Mindre matsvinn slängs i avloppet

Mängden mat och dryck som svenskar häller ut i avloppet minskar, jämfört med 2014. Men det är fortfarande alltför mycket som slängs bort i onödan. Det visar en ny studie från Naturvårdsverket.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem