Ny digital plattform för kaffe som ska demokratiserar värdekedjan

Löfbergs blir som första kafferosteri en del av konceptet Era of We – världens första digitala plattform som för samman samtliga aktörer i kaffets värdekedja. Syftet är att förändra och modernisera värdekedjan och ge mer tillbaka till odlare och konsumenter.
– Era of We är byggd och tillgänglig för alla odlare, både stora och små, som uppfyller uppsatta hållbarhets- och kvalitetskriterier, säger Martin Löfberg, grundare och ordförande av Era of We, till Livsmedel i fokus.

Era of We är ett nytt koncept vars syfte är att skapa en mer hållbar affärsmodell som drivs av öppenhet och kvalitetsprodukter. Det är en digital plattform som har byggts i Sverige som en global marknadsplats och ett community som för samman kaffeodlare, kafferosterier och deras kunder samt konsumenter.

Plattformen gör det möjligt för kaffeodlare, oavsett storlek, att bygga sina egna varumärken och marknadsföra sig direkt mot både kafferosterier och deras kunder samt konsumenter. Det skapar en mer effektiv och balanserad värdekedja där kaffeodlarna sätter villkoren. Det blir också enklare att se varifrån kaffet kommer från samt att hitta nya kaffeodlingar och smaker.

– Genom Era of We får kafferosteriers kunder samt konsumenter ännu bättre möjligheter att utforska historien kring sitt favoritkaffe och givetvis också hitta nya, unika sorter och smaker, säger Anna Nordström, specialkaffeansvarig på Löfbergs. Som kafferosteri ser vi fram emot att kunna knyta kontakter med fler spännande kaffeodlare runt om i hela världen.

Anna Nordström, specialkaffeansvarig på Löfbergs

Den globala kaffeindustrin har stora utmaningar och många kaffeodlare kämpar dagligen för att överleva ekonomiskt. Rapporter visar att många säljer sitt kaffe till priser som inte täcker produktionskostnaden. Det hotar försörjningsmöjligheterna och gör att allt färre unga ser en framtid som kaffeodlare, vilket på sikt kan minska tillgången på kaffe.

– Vi vill demokratisera värdekedjan genom öppenhet och utökat samarbete, säger Martin Löfberg. Genom att hjälpa kaffeodlare att skapa egna varumärken baserat på de unika egenskaperna för deras kaffe kommer Era of We att bidra till att öka det totala värdet för odlarna.

Martin Löfberg, grundare och ordförande av Era of We

För att platformen inte bara ska gynna de mest utvecklade och framgångsrika odlarna finns dessutom ett finns ett Hand-in-hand-program som en del av Era of We. Där förbinder sig de mer utvecklade aktörerna som ansluter till plattformen att ta med och vara fadder för de som inte kommit lika långt. Det skapar en positiv utveckling för fler.

Dela