Sex månader med nya UTP-lagen: ”Har gett bättre förhandlingsklimat”

Inga anmälningar och ärenden som avskrivs i stället för att leda till åtal. Har verkligen den nya lagen som förbjuder otillbörliga handelsmetoder haft någon effekt?
– Vi ser att många aktörer har justerat sitt agerande och då har lagen nått sitt syfte, säger Martin Bäckström på Konkurrensverket.

Den 1 november trädde den nya UTP-lagen i kraft, som förbjuder otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter.

Drygt sex månader med den nya lagen på plats finns ännu inte en enda anmälan där anmälaren öppet lämnat in ett klagomål, däremot har Konkurrensverket fått in flera anonyma tips som lett till att verket startat flera tillsynsärenden.

– Det är egentligen inte så överraskande, det finns en rädsla att stöta sig med en viktig kund och företag vill sällan fronta ett sådant ärende om det inte är absolut nödvändigt. Men vi får löpande in anonyma tips och frågor kring hur lagstiftningen ska tolkas och tillämpas i praktiken, säger Martin Bäckström, chef för enheten för otillbörliga handelsmetoder.

Just nu har verket tre avslutade tillsynsärenden, som alla avskrivits. Och nio pågående tillsynsärenden, som bland annat handlar om betalningstider, rutiner för reklamation och schabloniserade marknadsföringsavgifter.

Ett av de avskrivna ärendena handlade om de krav på krossersättning som Bergendahls Food uppgavs ställa, vilket är en metod som är förbjuden enligt UTP-lagens svarta lista.

– Det ärendet avskrevs eftersom vi såg att aktören förändrat sitt agerande. Vi får överlag tydliga signaler från aktörer inom hela kedjan att de har påverkats av lagen och då har den ju haft effekt. Vår förhoppning som tillsynsmyndighet är att lagen ska vara självreglerande och få marknadens aktörer att bli mer transparenta och sluta använda otillbörliga handelsmetoder – det finns inget självändamål med sanktionsavgifter men det är sannolikt ett verktyg vi kommer använda oss av för eller senare, säger Martin Bäckström.

Rasmus Bäckström, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, menar också att lagen haft önskvärd effekt.

– Lagen har bara varit på plats i sex månader men vi ser redan flera positiva signaler. Det är många medlemsföretag som tycker att förhandlingsklimatet har blivit bättre, säger han.

Det faktum att inget företag lämnat in klagomål tycker han inte är konstigt.

– Det finns en och annan som gett sig ut i debatten och framfört kritik men att dra exempelvis Ica till domstolen är det ingen som vill göra – man är lite för rädd om sin business.

I onsdags arrangerade Livsmedelsföretagen ett webbinarium om UTP-lagen, där Martin Bäckström och Rasmus Bäckström var några av dem som medverkade. Och till alla er som undrar: Nej, de är inte släkt med varandra.

 

Dela

Fler nyheter i Värdekedjan

Succé för svenskt naturbeteskött – Coop har dubblat försäljningen

Ett ökat intresse för svenskt naturbeteskött har lett till dubblad försäljning i Coops butiker.
– Vi är glada för möjligheten att stötta svenska livsmedelsproducenter och ta ett helhetsansvar, säger Majsan Pense på Coop Sverige.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem