Storsatsning på forskning inom svensk sjömat

Den nya satsningen ”Blå mat – Centrum för framtidens sjömat” ska göra Sverige till en ledande producent av hållbar mat från havet. Nu tilldelas de 48 miljoner kronor från det statliga forskningsrådet Formas.

Livsmedel i Fokus skrev tidigare i veckan om det statliga forskningsrådet Formas mångmiljonregn över svensk livsmedelsforskning och innovation. 48 miljoner av forskningsmedlen går till ”Blå mat – Centrum för framtidens sjömat”. Visonen är att göra svenska branschen för sjömat tio gånger större än den är i dag och fördubbla andelen svenskproducerat. Det är den största svenska satsningen hittills på svensk sjömat.

 När allt fler väljer att äta mer hållbart kan sjömat vara ett bra och nyttigt alternativ till växtbaserade livsmedel. Sjömat är näringsriktigt och har potential att växa.

– Världens befolkning förväntas öka till nästan tio miljarder på trettio år. Alla dessa människor behöver bra och näringsriktig mat. Ett skifte mot mer blå mat minskar konkurrensen om såväl odlingsbar mark som färskvatten, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Den svenska sjömatens expansion ska bli möjlig bland annat genom forskning för att skapa bättre förutsättningar för odling av fisk, skaldjur, alger och andra ätbara arter, och genom att bättre ta vara på underutnyttjade arter och den vildfångade fisk som tas upp. Satsningen handlar också om att öka konsumenternas möjlighet att välja nyttig och svenskproducerad sjömat.

– Jag är väldigt glad att vi har kunnat genomföra den här utlysningen inom det nationella programmet för livsmedel. En god livsmedelsförsörjning är en angelägenhet för hela samhället, liksom en klimatsmart livsmedelsproduktion, säger Formas generaldirektör Ingrid Peterson.

Projektet sammanfaller med FN:s decennium för havsforskning för hållbar utveckling, där lyfts en hållbar produktion av sjömat som ett sätt att öka matproduktionen i världen utan att ta ytterligare odlingsbar mark, vatten eller gödning i anspråk.

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Forskning och Hållbarhet

Nu är det möjligt att panta restaurangernas engångsförpackningar

Nu inför företaget &Repeat ett nytt pantsystem för restaurangernas engångsförpackningar. Målet är att det inom fem år återvinns cirka 80 procent av dessa förpackningar. Från och med 1 december finns systemet på 40 restauranger i Stockholm.
– Vi är duktiga på att återvinna flaskor och burkar, men det här är en kategori där vi har en bit kvar att gå. Jag hoppas att vi får till en förändring, säger Tor Espen Steinvik, vd och grundare av &Repeat till Livsmedel i fokus.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem