Valet 2022: ”Livsmedelsstrategin behöver förnyas”

Den 11 september går Sverige till val. Livsmedelsbranschen och alla dess utmaningar är mer aktuella än någonsin, och därmed även föremål för ökat intresse från politiken. Livsmedel i fokus ställer sju angelägna branschfrågor till samtliga riksdagspartier, denna gång är det Centerpartiets tur.

SVENSK LIVSMEDELSPRODUKTION
Är det en prioriterad fråga för er att öka den?
– Ja, konkurrenskraften behöver stärkas inom hela livsmedelskedjan. Kostnaderna behöver sänkas för företagen, krångliga regler och långa handläggningstider behöver undanröjas. Det behöver även finnas tillräckliga resurser för bland annat jordbrukarstöd och för att investera i jordbrukets konkurrenskraft. Vi anser att livsmedelsstrategin som togs 2017 behöver förnyas för att skapa ännu bättre förutsättningar för en ökande livsmedelsproduktion i Sverige. Det behövs också ytterligare satsningar på innovation.

KOSTNADSÖKNINGAR
Det skakiga omvärldsläget har skapat stora kostnadsökningar för hela livsmedelskedjan och regeringen har aviserat extra pengar för att kompensera jordbruk (och fiske) med totalt 3,2 miljarder kronor. Räcker detta?
– Nej, för oss var det oerhört viktigt att få fram dessa medel. Därför drev vi regeringen framför oss under våren och är glada att ha kunnat nå en överenskommelse. Vi följer noga utvecklingen för livsmedelssektorn och är beredda att driva på för ytterligare kompensationsstöd om så krävs.

FÖRSÖRJNINGSGRAD
Sverige har i dag en femtioprocentig försörjningsgrad vad gäller livsmedel. Är det en rimlig nivå?
– Nej, vi anser inte att livsmedelsproduktion ska styras av politiskt bestämda, kvantitativa mål. I stället bör fokus ligga på att förbättra villkoren och konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion. Sverige har stor potential att exportera mer livsmedel och samtidigt bidra till att trygga den inhemska livsmedelsförsörjningen.

SVENSK LIVSMEDELSEXPORT
Är det en prioriterad fråga för er att öka den?
– Ja, den svenska livsmedelskedjan kan och bör bidra till att uppnå FN:s globala Agenda 2030-mål. Många livsmedelsföretag upplever samtidigt svårigheter med att exportera varor. Vi vill därför ge Business Sweden ett tydligare främjandeuppdrag för att stödja livsmedelssektorn att ta sig in på nya och befintliga marknader.

ADMINISTRATION
”Regelkrångel” är något som ofta möter kritik samtidigt som regelverk samtidigt är nödvändigt. Ser ni möjligheter att göra förenklingar?
– Ja, för att svenska livsmedel ska få rimliga konkurrensvillkor behövs regelförenklingar för lantbruket och hela livsmedelskedjan. Samtidigt behöver Sverige bli mer tongivande på europeisk nivå och bland annat driva på för att övriga EU-länder närmar sig Sveriges höga krav på djurskydd och miljö.

FÖRETAGANDE
Är det prioriterat att, genom olika åtgärder och satsningar, underlätta generationsväxlingar och företagande generellt inom det svenska jordbruket?
– Ja, det är av stor vikt för ett samhälle att ha ett regelsystem som underlättar generationsskiften och andra ägarskiften av företag. Många företag och arbetstillfällen riskerar annars att försvinna varje år på grund av komplikationer hänförliga till ägarskiften.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
Görs det tillräckligt mycket för att säkra framtidens kompetens och medarbetare inom livsmedelssektorn?
– Nej, vi menar att det behövs ett mer systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjningen inom livsmedelskedjan. Yrkeshögskolorna behöver byggas ut, gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar utökas och breddas och skapa fler utgångar på naturbruksgymnasiet, som stärkt yrkeskompetens, allmän högskolebehörighet eller särskild behörighet för att tilltala fler elever. Även branschskolorna är viktiga att utveckla.

Fotnot. Frågorna har mejlats till varje riksdagsparti och besvarats skriftligt. Bild från Centerpartiet.

 

Dela

Fler nyheter i Trend

Bönan och biffen i fokus i framtidsrapport: ”Det behövs visioner”

Det går att skapa ett cirkulärt och modernt nettonoll-samhälle, men vägen dit måste förändras. Det slås fast i en färsk rapport som ska överlämnas till regeringen – och där framtidens mat är en av flera visioner som presenteras.