Branschexperten om matpriserna: ”Fortsätter att öka året ut”

Prismedvetenheten har slagit rot i hela livsmedelskedjan och många producenterna blir nu kompenserade för åtminstone delar av sina ökade kostnader.
– Men det är ingen som är glad över den här situationen, säger Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.

Efter många månader av stadigt stigande matpriser var det nog många som drog en lättnadens suck när en färsk FN-rapport nu visar att priserna på bland annat vete, soja och majs kraftigt sjunker .

Men enligt Carl Eckerdal kommer matpriserna för svenska konsumenter att fortsätta att öka åtminstone hela året ut.

– Det är glädjande att råvarupriserna på världsmarknaden har gått ned men att det i sin tur skulle ge lägre priser i matbutiken innebär att man helt hoppar över ledtiderna som ofta ligger på ett halvår eller upp till ett år, säger han.

Under juni månad låg prisökningen på mat i butik på 11,2 procent jämfört med matpriserna under samma månad förra året.

När juli månad summerats tror Carl Eckerdal på en ännu större ökning.

Var ligger är smärtgränsen för konsumenterna?

– För vissa är den redan nådd, särskilt som priset på både el och bränsle också ligger högt samtidigt som boendekostnaderna ökat med räntan. Men det är ju inte något som livsmedelsproducenterna kan göra något åt.

Enligt Carl Eckerdal är valalternativen få, då lönsamheten gått ned och många får nöja sig med en lägre marginal än tidigare.

– Svenska livsmedelsproducenter är de relativa förlorarna i allt detta. En ökad prismedvetenhet bland konsumenterna skapar ett större lågprisfokus, vilket i regel innebär en ökad andel importerade alternativ i butiken.

Även om råvarupriserna på en del av insatsvarorna sjunker så ligger de fortfarande på en hög nivå, samtidigt som den svenska kronan är svag gentemot dollarn och euron.

Till detta kan läggas ökade elpriser på en minst sagt skakig energimarknad.

– Elpriserna rör sig i fel riktning och snart stundar en vinter då vi för första gången står inför risken att elen delvis kan stängas av under effekttopparna. Ur ett producentperspektiv är det ytterst bekymmersamt, säger Carl Eckerdal.

Enligt forskare vid SLU har matpriserna stigit mer än vad som egentligen är motiverat på grund av kriget. Din kommentar?

– Att det så här flera månader i efterhand kan vara intressant med olika teoretiska beräkningar av hur ett visst produktionsbortfall i Ukraina borde ha påverkat råvarupriserna på världsmarknaden. Men marknaden har inte perfekt information vid varje givet tillfälle och ett krig mot en stor spannmålsexportör får alla att springa åt samma håll, då blir prisökningen stor. Det handlar om spotpriser, förväntningar och att hitta en ny jämvikt. Marknaden har aldrig fel, allt handlar om utbud och efterfrågan.

 

 

Dela

Fler nyheter i Förädling och Värdekedjan

Skåne tar täten för att utveckla svenskt växtprotein

Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein. Det är målsättningen för handlingsplanen Skånebönan.
– Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin, som tillsammans med en rad aktörer ligger bakom initiativet.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem