Chefekonomen: ”Det blir mycket värre innan det blir bättre”

Rekordhöga priser på el och andra insatsvaror, skenande inflation och så nu Riksbankens höjning av styrräntan som grädde på moset. När Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal ska förklara vad som väntar branschen i vinter är han bekymrad:
– Jag önskar jag kunde säga att det ljusnar men det gör det inte.

Att Riksbanken precis höjt styrräntan med en procentenhet – hur påverkar det leverantörsledet?

Frågan går till Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal.
– Det påverkar i högsta grad eftersom hushållen får ännu mindre pengar att röra sig med när räntor och amorteringar är betalda. Det hjälper i alla fall inte till i den här svåra situationen, säger han till Livsmedel i fokus.

Däremot påverkar inte räntehöjningen så många livsmedelsföretag direkt.
– Soliditeten i branschen är acceptabel och ligger runt 30 procent. Men för nystartade företag och för skuldsatta företag med rörlig ränta och som legat på gränsen redan innan kan räntehöjningen bli droppen som får bägaren att rinna över.

Att situationen är pressad framgår tydligt av ett pressmeddelande från branschorganisationen, där Carl Eckerdal konstaterar att 2022 varit extremt tufft för svenska livsmedelsproducenter med rekordstora kostnadsökningar och den snabbaste lönsamhetsminskningen som någonsin uppmätts.

– Och nu har Putin stängt av gasen till Europa, Ringhals 4 har tagits ur drift och energipriserna skenar. Det finns nu prognoser som tyder på att en kilowattimme i södra Sverige i vinter kan kosta uppemot tio kronor. Det går knappt att ta in.

Samtidigt fortsätter företagens kostnadsökningarna även på råvaror, transporter och emballage.

– Enstaka råvaror har gått ner något i pris under sommaren, men då ska man komma ihåg att det är från rekordhöga nivåer. Vi är fortfarande väldigt långt ifrån de prisnivåer som gällde innan pandemin. De allra flesta kostnader, inklusive elen, fortsätter som sagt uppåt. I nuläget finns det inga tecken på att företagens samlade kostnader kommer sjunka den närmaste tiden, säger Carl Eckerdal i pressmeddelandet, och förklarar att många producenter har bundna avtal för bland annat el och råvaror som löper ut vid årsskiftet.

– Det innebär att företagen inom kort kommer drabbas av ännu större kostnadsökningar än vi har sett hitintills. Så tyvärr måste jag konstatera att för en stor del av den svenska livsmedelsindustrin kommer det bli mycket värre innan det blir bättre.

Dela

Fler nyheter i Förädling och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.