Mindre antibiotika i livsmedelskedjan – nu skärps kraven

Branschens frivilliga lista med kriterier för antibiotika och djurhållning förstärks samtidigt som sjömaten tas med. Nu hoppas Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation, att verktyget ska användas av fler aktörer.

Världshälsoorganisationen WHO klassar antibiotikaresistens som ett av de största hoten mot den globala folkhälsan. Samtidigt är överanvändning av antibiotika inom den globala livsmedelsproduktionen omfattande, något som bidrar till en växande resistens bland djur och människor.

Antibiotikaanvändning till djur regleras i dag genom lagstiftning både på nationell nivå och EU-nivå. Men Maria Smith, generalsekreterare på Axfoundation, menar att regelverken i vissa fall är otillräckliga och inte leder till en tillräckligt ansvarsfull användning. Därför har den frivilliga listan med kriterier för antibiotika och djurhållning (vars första upplaga kom 2014) nu uppdaterats med bland annat förtydligade djurvälfärdskriterier, begränsning av veterinärmedicinsk användning av antibiotika som är särskilt viktiga för sjukvården, samt med kriterier för sjömat.

– Antibiotikakriterierna är ett konkret verktyg för inköpare att arbeta med i dialogen med leverantörer. De kan användas av livsmedelsföretag för att ställa ytterligare krav och bidra till en positiv utveckling i leverantörskedjan när det gäller både djurhållning och antibiotikaanvändning, säger Maria Smith.

Listan med kriterier har utvecklats i samarbete med en expertgrupp och referensgrupp bestående av bland annat veterinärer, forskare, antibiotikaexperter och representanter från civilsamhälle, branschorganisationer, livsmedelsproducenter, foodservice och dagligvaruhandel.

Ett tiotal livsmedelsföretag använder redan i dag materialet; nu hoppas Axfoundation att de förstärkta kriterierna och frågebatteriet ska användas av ännu fler aktörer.

– Det här är inte en pappersprodukt som bolag kan checka av utan ett konkret verktyg vid inköp av animaliska livsmedel. På så sätt kan svenska företag bidra till en lägre användning av antibiotika till livsmedelsproducerande djur, och därmed också bidra en minskad utveckling av antibiotikaresistenta bakterier, säger Maria Smith.

Färsk statistik från Statens veterinärmedicinska anstalt visar att användningen av antibiotika för djur i Sverige är låg ur ett internationellt perspektiv, men skillnaden mellan länder i Europa är mycket stor. Sverige, Finland, Island och Norge har lägst försäljning av antibiotika för djur enligt Europeiska läkemedelsmyndigheten, medan Cypern, Italien och Spanien har högst.

Fler nyheter i Livsmedelssäkerhet och Värdekedjan

foodora och Scan lanserar nya köttiga matkassar

Nu lanserar foodora i samarbete med Scan två nya matkassar – en Burgarkasse som utvecklats med Jureskogs och en Köttkasse i samarbete med AG Kötthandel.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem