Miljoner i stöd för landbaserad fiskodling i Sotenäs

Sotenäs kommun har beviljats 8,7 miljoner i stöd från Europeiska Havs- och Fiskeriprogrammet, EHFF, för planering av en vattenbruksverksamhet. Det handlar om en industripark som ska bedriva Europas största landbaserade laxodling med en produktion på 100 000 ton lax årligen.

Sotenäs kommun har ambitionen att bli Sveriges centrum för fiskodling. Nu har kommunen fått 8 785 260 kronor i stöd från EHFF för planering av denna vattenbruksverksamhet.

– Vi har i uppdrag att främja en långsiktigt hållbar vattenbruksnäring. För oss är det också viktigt att utveckla landsbygden, något som vattenbruket kan bidra till, säger Christina Nordin, generaldirektör för Jordbruksverket, i en kommentar.

Regeringen har pekat ut vattenbruket som en framtidsbransch som kan bidra till jobb och tillväxt i hela landet, att nationella miljömål nås och att svenska folket får förbättrad tillgång till fisk och skaldjur.

– Det är viktigt att vi kan stötta Sotenäs kommun så att kommunen ges möjlighet att hantera denna investering och bidra till livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, ökad tillgång på svensk lax samt jobb och tillväxt i kommunen och Västra Götalandsregionen, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Stödet finansieras till cirka 70 procent av EU och resten av nationella stöd. Pengarna ska användas ”till en total genomlysning av det aktuella området för att ge hållbara förutsättningar för ett storskaligt vattenbruk”. Det handlar bland annat om en geografisk utredning, miljökonsekvensbeskrivning, hantering av farligt avfall, samt en undersökning av vatten och vattenkvalitet.

– Vi är mycket tacksamma för det här stödet. Vi är en liten kommun och därför är det värdefullt att få ekonomiskt stöd för att kunna förbereda markområdet för en etablering inom vattenbruksområdet, säger kommundirektör Maria Vikingsson.

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk

Byggstart för nytt sjömatcenter i Kungälv

I veckan togs det första spadtagen för ett nytt toppmodernt och miljöanpassat sjömatcenter för färsk fisk i Kungälv, strax norr om Göteborg. Bakom centret står norska Lerøy Seafood.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem