Återinförda lunchsubventioner skulle kunna stötta krisdrabbad bransch

49 procent av svenskarna skulle äta oftare på restaurang och köpa mer take-away om lunchsubventionen återinfördes. Det visar en undersökning utförd av Novus på uppdrag av Edenred.

Undersökningen visade att andelen förvärvsarbetande som åt regelbundet på restaurang minskade med 53 procent under pandemin. Detta bekräftas också från restaurangsidan, där 56% sett en minskning av antalet gäster sedan november 2020. För många är lunchen en kostnadsfråga

– Ett sätt att stödja brett över landet, men riktat mot seriösa lunchrestauranger, är att återinföra en måltidssubvention, säger Edenred Sveriges VD Stephane Dufour.

För många är lunchen en kostnadsfråga. Undersökningen visade att 49 procent kunde tänka sig att äta mer lunch på restaurang eller köpa mer take-away om det fanns en skattefri förmån. Cirka en femtedel, 19 procent, uppger att en subvention skulle öka intresset för att köpa take-away.

Tidigare fanns det en skattefri måltidssubvention, i form av Rikskuponger I Sverige. Den avskaffades i samband med skattereformen 1991. Idag finns moderna digitala system som ersatt det tidigare kupongsystemet, men utan skattesubvention.

Dela

Fler nyheter i Människor och Måltider