Coronaeffekten – nu blir livsmedelskontrollen mer flexibel

Livsmedelsverket ser över sina prioriteringar av livsmedelskontrollen och går nu ut med nya rekommendationer på grund av coronaviruset. – I en sådan här kris måste livsmedelskontrollen vara mer flexibel, säger avdelningschefen Helena Storbjörk Windahl.

Corona-pandemin påverkar hela livsmedelskedjan, det gäller även livsmedelskontrollen. Därför arrangerar Livsmedelsverket webbinarium för att hjälpa livsmedelsinspektörer inom kommuner och på länsstyrelser att göra rätt prioriteringar.

– Många livsmedelsföretag är i en svår situation där de fått minskad personalstyrka och där man av olika skäl fått göra förändringar i verksamheten. I det läget måste man visa respekt när man är ute och gör kontroller och tillämpa en helt annan flexibilitet än man brukar ha, säger Helena Storbjörk Windahl, avdelningschef för Livsmedelsverkets avdelning styrning och uppföljning.

Det kan handla om att vissa företag kanske inte får alla de råvaror de brukar använda och att innehållet då kanske inte stämmer exakt överens med ingrediensförteckningen.

– Så länge konsumenterna kan få information om innehållet på annat sätt och det inte innebär några risker så bör man inte vara rigid i sitt sätt att tolka lagstiftningen.

Målen för livsmedelskontrollen är densamma som alltid: att se till att alla livsmedel som produceras och säljs är säkra och att ingen konsument blir lurad.

– Vårt uppdrag är dels att se till att hålla livsmedelsförsörjningen igång, dels se till att människor får säkra livsmedel och därigenom inte blir matförgiftade och belastar sjukvården i onödan, säger Helena Storbjörk Windahl.

Så vad ska livsmedelskontrollen prioritera?

– Första prioritet är att titta på verksamheter där man har pågående uppföljningar för att där varit problem tidigare. Det är även viktigt att man fortsätter att rapportera inom RASFF, vilket är EU:s system för snabb varning om livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa. En tredje sak som ska prioriteras i det här läget är att stoppa verksamheter som försöker sko sig på krisen i form av kosttillskott och mirakelmediciner som lovar guld och gröna skogar.

Helena Storbjörk Windahl förklarar att detta även kan innebära att en del företag inte får det antal kontroller man betalar för.

Hur blir det då med avgifterna?

– Det är inget som vi kan bestämma men vi rekommenderar att kommunerna gärna avvaktar med att skicka ut årets fakturor. Det är viktigt att man har en likabehandling av företagen.

Informationen från webbinariet kommer att läggas ut på Livsmedelsverkets hemsida under veckan och alla branschorganisationer kommer att få ta del av informationen.

Fler nyheter i Corona och Livsmedelssäkerhet

Rekordtillväxt för mat på nätet – ökat med 89 procent

Näthandeln fortsätter att driva tillväxt i dagligvaruhandeln. I augusti växte onlineförsäljningen med närmare 90 procent.
– Marknaden är långt ifrån mättad, säger Svensk Dagligvaruhandels vd Karin Brynell.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem