Coronakrisen har ökat intresset för svenskproducerat

Svenska livsmedelsproducenter anser att deras konkurrenskraft har ökat under årets tredje kvartal. Detta trots coronakrisen med en allmän konjunkturnedgång och en stark krona.

Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer för årets tredje kvartal fortsätter de svenska livsmedelsföretagen att öka försäljningsvolymerna tack var tillväxt i dagligvaruhandeln. Detta trots kraftigt vikande export samt minskad försäljning till hotell, restaurang och catering.

– Det är ett styrkebesked från Sveriges tredje största industrigren att kunna uppvisa tillväxt under en period av allmän konjunkturnedgång. Samtidigt är det mycket oroande att se hur försäljningen mot besöksnäringen fortsätter att sjunka. Tillsammans med en haltande export innebär detta att livsmedelsproducenternas beroendeställning till dagligvaruhandelns aktörer stiger, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen

Den inhemska försäljningsutvecklingen visar på ett stärkt intresse för det lokal-/svenskproducerade. Detta förmodas vara anledningen till att livsmedelsföretagen svarar att de positiva effekterna är en följd av coronakrisen, enligt ett pressmeddelande från branschorganisationen Livsmedelsföretagen. Så mycket som 45 procent av företagen anser att deras konkurrenskraft har ökat i ett internationellt perspektiv under krisen. Detta trots att den svenska kronan stärkts under samma period.

Även inhemska företags trovärdighet avseende hälsosamma, funktionella och högkvalitativa produkter har varit en styrka när de svenska konsumenterna allt mer efterfrågar dessa alternativ.

De som har klarat sig bäst hittills under krisen är de företag som har en större del av sin försäljning mot den svenska dagligvaruhandeln. De som är beroende av hotell, restaurang och catering samt exportmarknaden har däremot haft mycket svårt.

– Många företag, framförallt de med rikstäckning, uppvägde den minskade försäljningen mot besöksnäringen med ökade leveranser till dagligvaruhandeln, vilken genom hela krisen ökat sin försäljning i sällan skådad omfattning. För mindre livsmedelsföretag med ett större lokalt beroende inom hotell och restaurang är läget långt tuffare varför många mindre företag haft och ser ut att fortsätta ha det extremt svårt, avslutar Carl Eckerdal.

 

 

Fler nyheter i Corona och Trend och Värdekedjan

Gårdar med djur har större näringsöverskott än växtodlingsgårdar

Växtnäringsutnyttjandet för kväve, fosfor och kalium varierar stort mellan olika typer av gårdar. Det visar en nyligen publicerad rapport från Greppa Näringen, ett samverkansprojekt som erbjuder gratis miljörådgivning till svenska lantbruk.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem