De fixar fossilfritt kött från egen gård: ”Har tagit ett helhetsgrepp”

Hur ska vi skapa en hållbarare köttproduktion? Den frågan fick Gotlands Slagteri, med varumärket Smak av Gotland, att dra igång projektet Fossilfritt kött tillsammans med LRF Gotland i fjol. Nu går de första djuren ifrån en av pilotgårdarna till slakt.

Syftet med Fossilfritt kött är att kartlägga hur man kan föda upp och leverera ett mer hållbart kött till konsumenterna, och samtidigt undersöka hur mycket konsumenterna är villiga att betala för det.

En av pilotgårdarna Bols i Havdhem på södra Gotland, som drivs av lantbrukarparet Erik Levander och Maria Eriksson.

– Vi har tagit ett helhetsgrepp på gården för att odla foder och föda upp djur till slakt på ett så hållbart sätt som möjligt. Vi ställde om hela vår maskinpark från diesel till rapsbaserat biobränsle för drygt ett år sedan, säger Maria Eriksson, som räknar med att det sparar 100 ton i koldioxidutsläpp per år.

– Vi har också tagit till oss ny teknik och kunskap för precisionsodling som gör att vi ökar noggrannheten i bland annat gödningsspridning vilken minskar oönskade utsläpp till miljön, säger Erik Levander.

Dessutom har man börjat använda en annan ensilageplast på gården för att minska på användandet av fossila råvaror – plastens ursprung är ju annars oftast olja.

För Gotlands Slagteri och Smak av Gotland är projektet en viktig del i en mer långtgående ambition att bidra till ett hållbarare jordbruk.

– Att jobba med hållbarhet och ställa om till fossilfri drift är både att ta klimatansvar och att göra det svenska jordbruket mindre sårbart, säger Fredrik Sundblad, projektledare för Fossilfritt kött.

En viktig utgångspunkt för att minska jordbrukets klimatpåverkan är att projektet kan svara mot alla de tre aspekterna av hållbarhet: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

– Därför är det viktigt för oss att jobba nära såväl konsumenter som våra gotländska gårdar. Vårt jordbruk och livsmedelsproduktion är en av de viktigaste nycklarna till en hållbar framtid. Vi måste våga förändra vårt sätt att producera och konsumera såväl livsmedel som andra varor.

AGNETA RENMARK

Dela