Klimatpositiv gård klassas som turistmagnet: ”Bryter ny mark”

Gunnarhögs Gård har chans att vinna Stora Turismpriset 2022 för sitt innovativa sätt att utveckla såväl nya livsmedel som besöksnäringen – och inte minst sprida kunskap om rapsen som framtidens livsmedel.
– Barnen står i centrum för allt vi gör, säger delägaren Anja Persson.

Från traditionellt jordbruk till ett nytänkande livsmedelsföretag med fokus på lärande och hållbarhet. Gunnarshögs Gård i Hammenhög har på 20 år gått från tillverkning av rapsolja till att bli en fullskalig besöksverksamhet med omkring 45 000 besökare per år. Ett helhetskoncept som inkluderar landsbygdsfrämjande aktiviteter, besöksnäring, forskning, utbildning, hållbart jordbruk och innovativt företagande – och för detta nomineras de nu till Stora Turismpriset 2022.

Gunnarshögs gård har sedan många år tillbaka arbetat för att främja kunskap kring var maten kommer ifrån genom att visa hur modernt lantbruk och livsmedelsproduktion fungerar.

– Barnen är vår framtid och de står i centrum för vår produktutveckling. I barnanpassade visningar får sinnena en upplevelse, doften och smaken av rapsolja, ljudet av maskinerna. På så sätt sås ett frö för intresse för grön näring och vetgirighet kring hur vår mat blir till, säger Anja Persson som äger och driver familjeföretaget tillsammans med Gunnar Nilsson, Erik Nilsson och Lisbeth Nilsson.

I samarbete med Lunds Universitet är man just nu i färd med att utveckla ett vegetabiliskt protein av rapskaka. Av den raps som odlas i Sverige är det möjligt att försörja Sveriges befolkning med 50 procent av det protein vi behöver. Genom besöksverksamheten kan man berätta, fortsätta utbilda och sätta fokus på rapsens roll som framtida livsmedel.

Det är Tillväxtverket som är huvudman för Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism som delar ut Stora Turismpriset. Totalt är 21 kandidater nominerade, en från varje län. Priset delas ut den 30 november på Vasateatern i Stockholm i samband med konferensen Besöksnäringen på agendan.

 

Dela

Fler nyheter i Förädling och Primärproduktion

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.