Här är äggen som produceras helt utan soja

Varumärket Garant blir först i Sverige med att på bred front lansera ägg från frigående utehöns som utfodras med ett nyutvecklat foder, baserat på svenska spannmål och helt fritt från soja.
– Alternativ till soja blir en allt viktigare hållbarhetsfråga, säger Axfoods Åsa Domeij.

Det nya och helt sojafria fodret i äggproduktionen är resultatet av ett utvecklings- och samarbete mellan Garant och Stjärnägg.

– Vi vill bidra till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Därför har vi sökt efter ett mer hållbart foder till vår äggproduktion, som dessutom resulterar i en ökad svensk produktion, säger Johan Neuman, affärsområdeschef egna märkesvaror på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

Fodret tillverkas i Västerås. Sojan, som normalt bidrar med protein i hönsfodret, ersätts med svenskodlat spannmål som största ingående komponent.

Äggproduktionen sker just nu hos några av Stjärnäggs producenter i främst Östergötland, Skåne och på Öland, men planen är att fler gårdar ska gå över till det nya sojafria fodret.

Under tiden som utvecklingsarbetet har pågått har även hönsen fått ge sitt svar. Fyra separata stall av frigående höns utomhus har utfodrats med traditionellt respektive sojafritt foder. Varje dag har hönsens välmående och äggens kvalitet följts och undersökts. Resultaten visar att hönsen som ätit sojafritt foder mått lika bra, att äggen har smakat lika bra och att såväl kvalitet, vikt och skaltjocklek på äggen varit lika bra som tidigare.

– Att hitta nya proteiner till djurfoder är en positiv utveckling som vi bara sett början av, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.

 

Majoriteten av den soja som odlas i världen går till djurfoder. Den många gånger storskaliga produktionen av soja är utmanande ur ett hållbarhetsperspektiv eftersom utökade odlingsområden kan bidra till skövling av regnskog, och därmed påverka både biologisk mångfald och ekosystem. Axfood ställer därför sedan flera år krav på sina leverantörer att soja som används i produkter eller foder ska vara tredjepartscertifierad för att säkerställa en ansvarsfull produktion.

 

 

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Primärproduktion

Dalarna möter Grekland i nytt koncept

Leksands knäckebröd och Fontana går samman i en gemensam kampanj. Tillsammans har de båda familjeföretagen tagit fram konceptet ”Dippa varje dag – med gott samvete”.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem