Innovativ teknik ska göra brödproduktionen mer hållbar

Polarbröd deltar i ett forskningsprojekt där man med hjälp av infrarött ljus ska kunna läsa av och analysera brödets kvalitetsparametrar. Målet är att den nya tekniken kunna minska andelen svinn redan under bakprocessen.
– Vår ambition är att ha bagerier i världsklass, säger Mirjam Ros Eldborn, kvalitetsingenjör på Polarbröd.

Umeå universitet, SLU och Prediktera AB ska tillsammans med Polarbröd undersöka hur infrarött ljus kan minska svinnet. Med hjälp av en så kallad NIR-kamera ska man fånga bilder av den kemiska strukturen hos de produkter som analyseras och utifrån dessa kan sedan avvägningar kring kvalitet och eventuella brister göras.

– Målet är att få en snabb, beröringsfri, effektiv och automatisk kvalitetsmätning i bakprocessen och därefter styra processens parametrar för att få en hög och jämn kvalitet på brödet med så lite spill som möjlig, säger Ida Bodén, projektledare och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för informatik på Umeå universitet.

NIR eller Nearinfrared spectroscopy är en kamerateknik som i dag framför allt används inom läkemedelsindustrin men som också testas av ett antal livsmedelsaktörer, däribland mejeriproducenten Norrmejerier.

Polarbröd, som en av Sveriges tredje största tillverkare av matbröd, har som mål att vara helt cirkulära inom tio år. Men precis som i många andra industrier finns det utmaningar i flera led. Inte minst behöver problemet med spill inom produktionsprocessen få en effektiv och säker lösning.
– Vår ambition är att ha bagerier i världsklass och vi har djärva mål till 2032 då verksamheten ska vara 100 procent cirkulär. Det här projektet är en viktig pusselbit på vägen mot målet och ambitionen är att kunna implementera tekniken i våra bagerier framöver, säger Mirjam Ros Eldborn på Polarbröd.

Vid projektet slut om tre år kommer hyperspektral NIR-kamerateknik ha testats i produktion och ha analyserats noggrant.
– Förhoppningen är att den teknik och kunskap vi bygger upp även kan komma andra brödproducerande industrier till gagn, säger Ida Bodén.

Här är hela projektgruppen!

Projektet finansieras av parterna tillsammans med PiiA, Sveriges nationella innovationsprogram för processindustriell IT och automation, som är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Dela