Många vill få i sig mindre mängd salt

Livsmedelsverket har låtit undersöka människors attityder och kunskap kring salt. Närmare 80 procent av svenskarna känner till att för mycket salt kan påverka hälsan negativt. Bäst kännedom har personer över 50 år.

Två av tre svenskar känner till att svenskar generellt äter mer salt än rekommenderat. Men mindre än hälften (40 procent) 40 procent tror att detta även gäller dem själva. Trots det svarar nära sex av tio att de alltid eller ibland försöker minska på saltet. Endast en av tio försöker aldrig minska saltet.

I Sverige äter vi ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas. Beräkningar från IHE, Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi, skattar att var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige orsakas av för mycket salt. Det finns också stark evidens för ett samband mellan natriumhalt i urinen och blodtryck, och högt blodtryck ökar i sin tur risken för hjärt- och kärlsjukdom.

– Nästan alla vet att för mycket salt är skadligt för hälsan. I Sverige har varannan person över 65 år högt blodtryck, vilket kan bidra till att medvetenheten är större bland lite äldre, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Det mesta saltet kommer från maten vi köper och äter till frukost, lunch och middag. Det är alltså inte det egna saltandet hemma som är den största boven.

Många av dem som tilltalats menar att den bästa hjälpen för att få i sig mindre salt är att livsmedelsindustrin sänker salthalten i maten och att de sannolikt skulle välja en produkt med lägre salthalt om det fanns.

– Det är positivt att så många efterfrågar mat med mindre salt. Förhoppningsvis kan det leda till att branschen vågar satsa på att utveckla mindre salta produkter, vilket i många fall kan vara en kostsam process, säger Åsa Brugård Konde.

I dag fungerar Nyckelhålet som en vägledning för dem som vill välja lägre salthalt.

Dela

Fler nyheter i Hälsa och Värdekedjan

Succé för svenskt naturbeteskött – Coop har dubblat försäljningen

Ett ökat intresse för svenskt naturbeteskött har lett till dubblad försäljning i Coops butiker.
– Vi är glada för möjligheten att stötta svenska livsmedelsproducenter och ta ett helhetsansvar, säger Majsan Pense på Coop Sverige.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem