Nu digitaliseras slaktkedjan för att skapa säkrare arbetsmiljö och minimera fel

Nu blir det mer high tech i slaktkedjan. Med en elektronisk tagg i kalvens öra kommer alla steg från lantbrukaren till slutkund att kunna avläsas snabbt och smidigt. Den här tekniken möjliggör ett ökat informationsflöde och minimerar samtidigt risken för felregistreringar.

Gotland Grönt Centrum har fått finansiering för att utveckla Nordens första digitala slaktkedja för nötkreatur i samarbete med Gotlands slagteri, Lantbrukare och Hencol, ett digitalt utvecklingsföretag inom djurhållning.

I dag när djuren lastas för att gå till slakt läser man av deras identitet manuellt och informationen skrivs ned på ett papper. Rutinen gör att det ibland blir fel och veterinären måste alltid dubbelkolla att de har rätt djur.

Med det nya systemet märker man kalvarna redan under uppfödningen med en elektronisk tagg som sedan registrerar alla uppgifter rakt in i systemet. Det blir möjligt att knyta ihop alla tillgängliga system som säkerställer djurens identitet och kan öka informationsflödet hela vägen från uppfödningen ut till konsument.

Avsikten är att tillhandahålla bättre information till lantbrukaren, skapa säkrare arbetsmiljö för djurskötare, transportörer, slakteripersonal och veterinärer samt möjliggör på sikt bättre information till intresserade kunder.

– På sikt skulle en krögare exempelvis kunna vara väldigt specifik i sin beställning och slakteriet kan då gå tillbaka i hela kedjan och ha koll på vad leverantörerna kommer att kunna leverera, säger Susanne Welin-Berger, projektledare på Gotland Grönt Centrum.

Även lantbrukaren kan ha stora fördelar i uppfödningen av en digitalisering av djurens identitet.

–  Vid digitaliseringen av slaktkedjan kan du till exempel ha en våg på gården så att du får information om att djuren växer som de ska. Systemet kan dessutom mäta rörelser så att du ser att de mår bra, säger Susanne Welin-Berger och fortsätter.

–  Vi har till exempel en gård som är långt framme. Där har de en våg som väger djuret varje gång det dricker vatten. De ser redan fördelarna och har en fantastisk koll på tillväxten på varje djur.

– Genom att skapa den datadrivna värdekedjan sätter vi tillsammans en ny standard. Med start på Gotland. Digitaliseringen lägger en grund för att arbeta med kvalitetsförbättringar och spårbarhet i alla led i kedjan, säger Johan Karlberg, vd på Hencol.

Projektet finansieras av Leader Gute och under den första månaden har startmöten med berörda parter hållits som nu ska föra projektet vidare mot implementering.

 

Dela

Fler nyheter i Livsmedelssäkerhet och Primärproduktion och Värdekedjan

Skåne tar täten för att utveckla svenskt växtprotein

Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein. Det är målsättningen för handlingsplanen Skånebönan.
– Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin, som tillsammans med en rad aktörer ligger bakom initiativet.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.