Fint flyt för odlad matfisk – produktionen växer med tusentals ton

Produktionen av odlad matfisk ökad med 20 procent under förra året, enligt färska siffror från Jordbruksverket. Regnbågen behåller sin dominanta ställning – av tio odlade fiskar är nio regnbågar.

Under förra året odlades 11 900 ton fisk i Sverige, mätt i hel färskvikt. Jämfört med 2020 innebär det en ökning med ungefär 2 000 ton, eller 20 procent.

Regnbåge dominerar matfiskproduktionen med modiga 10 400 ton, vilket motsvarar nästan 90 procent av totalen och är en ökning med nästan 1 800 ton.

Andra vanliga matfiskarter är röding, vars produktion skattas till nästan 1 300 ton och ål som beräknas till drygt 90 ton.

Den totala produktionen av sättfisk och sättkräftor (som sätts ut i naturvatten eller in på en annan odling för att växa till sig) skattas till nästan 900 ton, vilket innebär en ökning med knappt fem procent sedan året innan.

Även vad gäller sättfiskproduktion är regnbåge den vanligaste arten med drygt 500 ton, vilket är på samma nivå som året innan.

Dela

Fler nyheter i Fiske och vattenbruk och Primärproduktion

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.