Rekordmånga söker sig till Matmissionen – öppnar nytt i Kista

Matmissionens nya butik i Kista är ett svar på det rekordstora medlemsintresset nu när allt fler har svårt att få ihop vardagen då matpriserna skenar.
– Vi vet att efterfrågan i Järvaområdet är stor, säger Johan Rindevall på Stockholms Stadsmission.

På torsdag, 22 september, öppnar Matmissionen sin tredje butik för i år i Stockholmsområdet, denna gång i Kista.

Nyetableringen är ett svar på ett växande medlemsintresse. Hittills i år har 6 000 personer ansökt om medlemskap – ett nytt rekord sedan den första etableringen 2015, enligt Stockholms Stadsmission som driver butikerna.

– Bara i Stockholms län lever över 250 000 personer i relativ fattigdom, en siffra som ofta förvånar många. Här fyller Matmissionen ett stort behov och ger tusentals människor möjlighet till en normal och självständig tillvaro, trots en knapp ekonomi. Vi är väldigt glada över att kunna öppna i Kista, eftersom vi vet att efterfrågan i Järvaområdet är stor, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen på Stockholms Stadsmission, i en kommentar.

Enligt organisationen ligger det rådande ekonomiska läget och främst den stigande inflationen bakom det rekordhöga intresset. Bland de nya medlemmarna utgör de största grupperna barnfamiljer, ensamhushåll och pensionärer.

Syftet med Matmissionens butiker är att nå och hjälpa människor som lever i ekonomisk utsatthet och samtidigt reducera svinn av livsmedelsprodukter.

Den nya butiken i Kista är en del av en branschgemensam satsning tillsammans med DLF och Svensk Dagligvaruhandel, bara i år har dagligvaruhandeln donerat drygt 1 200 ton varor till Matmissionens butiker.

– Matsvinn är en viktig fråga för dagligvaruhandeln, och vårt samarbete har varit väldigt lyckosamt. Via Matmissionen har vi fått en bra kanal för varor som av olika anledningar inte går att sälja för våra medlemmar och samtidigt har donationerna bidraget till att minska matfattigdomen i Stockholm, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, i en kommentar.

I dag lever cirka 15 procent av Sveriges befolkning i relativ fattigdom, enligt SCB:s beräkningar, vilket betyder att de lever med låg ekonomisk standard jämfört med resten av landet.
För ett medlemskap i Matmissionen krävs att man har en månadsinkomst eller försörjning efter skatt som inte överstiger 11 190 kronor.

 

Dela

Fler nyheter i Dagligvaruhandel och Värdekedjan

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.