Skåne tar täten för att utveckla svenskt växtprotein

Skåne ska bli Sveriges ledande region för växtprotein. Det är målsättningen för handlingsplanen Skånebönan.
– Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, säger Lotta Törner, vd för Livsmedelsakademin, som tillsammans med en rad aktörer ligger bakom initiativet.

Skånebönan är en ny handlingsplan som tagits fram gemensamt av företrädare för skånska livsmedels- och lantbruksföretag, universitet och forskningsinstitutioner. Målet är att få fart på den skånska livsmedelsproduktionen av proteingrödor, som ärtor, bönor, linser och lupiner, liksom att bygga ut vidareförädlingen.

Marknaden för växtbaserade proteinprodukter har vuxit med 16 procent per år under de senaste tre åren samtidigt som merparten av råvarorna importeras – det gäller även för de produkter som framställs i Sverige.

– Vi är övertygade om att konsumenterna vill handla svenskt även när det rör sig om växtproteiner, men de svenska grödorna räcker inte till. Handlingsplanen syftar bland annat till att skapa trygghet för svenska lantbrukare att våga odla proteingrödor, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin som lett arbetet med handlingsplanen.

Handlingsplanen preciserar fyra steg som på sikt ska leda till ökad produktion av skånska proteingrödor och utbyggd vidareförädling:

  • Att garantera beställningar av proteingrödor från industrin och handeln.
  • Att skapa fler berednings- och förädlingsanläggningar i Sverige.
  • Att sprida aktuell kunskap så att den skapar nytta.
  • Att se till att det blir en nationell fortsättning efter handlingsplanen.

Övriga deltagare som varit med och tagit fram handlingsplanen är Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF, Länsstyrelsen Skåne, Lunds Tekniska Högskola, Orkla Foods Sverige, Pernod Ricard/The Absolut Company, Region Skåne, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet och Sweden Food Arena.

Dela

Fler nyheter i Värdekedjan och Växtbaserat

Investerar för minskade klimatutsläpp: ”Skapar mervärden för hela matkedjan”

Tre av Sveriges största lantbrukskooperativ saminvesterar i en digital plattform för att minska klimatpåverkan i den egna värdekedjan. Satsningen innebär även att kunderna inom livsmedelsindustrin kan få full kännedom om sina utsläpp utefter hela värdekedjan i stället för att utgå från schablonvärden.