Svenskt-finskt möte för ökad export

Oskar Magnusson, statssekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg träffade den 8 mars Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid finska jord- och skogsbruksministeriet för att diskutera hur Sverige och Finland tillsammans kan stärka sin livsmedelsexport.

Det svensk-finska samarbetet för en ökad livsmedelsexport inleddes 2018. Sedan dess har länderna gjort ett antal gemensamma aktiviteter på den globala marknaden för att marknadsföra och sälja nordisk mat.
Vid mötet diskuterades det bilaterala samarbetet för en ökad livsmedelsexport och både statssekreterare Oskar Magnusson och kanslichef Jaana Husu-Kallio framhöll att livsmedelssäkerhet och robusthet i livsmedelskedjan är väsentliga delar i beredskapsarbetet.
– Ett fördjupat samarbete med Finland sker på flera områden, även inom livsmedelsproduktion och livsmedelsexport. Värdet av svensk livsmedelsexport ökade med nästan 8 procent under 2021 och det totala exportvärdet är idag cirka 62 miljarder kronor. Det finns en stor potential i att gå samman och öka vår globala marknadsandel och samtidigt säkerställa en ökad livsmedelsproduktion i Norden, säger landsbygdsministerns statssekreterare Oskar Magnusson.
–Både Sverige och Finland värdesätter och prioriterar den nationella livsmedelsförsörjningen, något som blivit särskilt tydligt i dessa svåra tider. Jag vill också poängtera att det är viktigt att fortsätta vårt goda samarbete för en ökad livsmedelsexport. Vår gemensamma nordiska matidentitet reflekteras väl i det faktum att Sverige är den viktigaste importmarknaden för finsk livsmedelsexport, säger Jaana Husu-Kallio, kanslichef vid finska jord- och skogsbruksministeriet.

Under mötet diskuterades även kriget i Ukraina och hur det kan komma att påverka den nationella livsmedelsförsörjningen samt den globala marknadssituationen.

 

Dela

Fler nyheter i Utblick

Kompetensförsörjning blir avgörande

Med anledning av krisen i Ukraina bjöd landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i veckan in branschrepresentanter inom de gröna näringarna till samtal inför odlings- och skogsvårdssäsongen 2022.

Gå med i nätverket idag!

Så missar du inte de viktigaste branschnyheterna, temaseminarierna och studiebesöken.

Bli medlem